www.dieuphap.com

 
Chùa Pháp Luân
Vá Nét Về Ngôi Chùa
đề án kiến thiết

Lớp Học Diệu Pháp

 

Vá Nét Về Lớp Học DP

 

Các Bai Hoc Trong Lop DP

 

Trang Pháp Đàm

 

Trang Pháp Âm

 

Tin Phật Sự

 

 

Văn Học

 

Truyện Ngắn

 
 

Lịch Sinh Hoạt

 

lịch sinh hoạt trong năm

 
 
Kinh Sách
tam tạng kinh điển
tủ kinh cho phật tử tại gia
Nghi Thức Tụng Niệm
Sách Học Phạn NgữChùa Pháp Luân

 

Vá Nét Về Ngôi Chùa

 

Chùa Pháp Luân tọa lạc tại số 13913 S. Post Oak road, Houston, TX 77045. USA. Chùa được kiến trúc theo kiểu Âu Mỹ. Vị Trụ Tŕ TT Thích Giác Đẳng thuộc truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy. Hiện thời Thượng Tọa đang cho trùng tu ngôi chùa, xây cất thêm Tăng để mỗi khi lễ hội Chư Tăng về chùa chỗ nghỉ ngơi.***(PT Minh Hanh)


Đường Trong Sân Chùa
Sân Trước Chùa

Phía Trong Chánh Điện
Tượng Phật tại vườn Yết Si Ma
(trước chánh điện)
Ho`n Non Bộ Trong Sân Chùa
Vườn Lumbini nơi Đức Phật Đản Sanh
(trong sân chùa)
Thượng Tọa Trụ Tŕ Thích Giác Đẳng
Tượng Phật trước Chánh Điện