HỘI ÁI HỮU DẦU-TIẾNG B̀NH-DƯƠNG HẢI-NGỌAI

Địa chỉ : 529 Kenneth St, Campbell,CA 95008 – USA
Tel: 408-836-4676 Fax : 510-231-0998
Email: dautieng@hoidautieng.com

 

Danh Sách Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2009-2010

 

Trong phiên họp ngày 22-8-2009, tại tư gia BS Huỳnh Minh Châu,Ban Chấp Hành Hội Aí Hữu Dầu Tiếng đă được thành lập như sau :

 

·         Hội Trưởng :                       Bác sĩ Huỳnh Minh Châu

·         Phó Hội trưởng :                  Ô.Ngô Công Minh

·         Tổng ThơKư:                        Ô.Trương Quang Nhơn

·         Phó Tổng Thơ Kư :               Ô.Nguyễn Đức

·         Thủ quỹ:                              B.Huỳnh Hoa Tiên

·         Trưởng ban Báo chí :           Ô.Nguyễn Hùng Phát

·         Trưởng ban Văn nghệ :         Ô.Ngô Công Quang

·         Phó ban Văn nghệ :             B. Nguyễn thị Hạnh

·         Trưởng ban Xă hội :            Ô.Hoàng tuấn Cường

·         Trưởng ban Khánh tiết :       Ô.Nguyễn Hồng Vân

·         Ban Kiễm soát :                   

·         Ô. Giang Danh

·         Ô.Trương Cường

·         B.Cao Ánh Tuyết

 

 

·         Niên liễm được ấn dịnh như sau :

o   $10.00 cho mỗi HV 

o   $20.00 cho gia đ́nh (vợ chồng)

 

·        Bài vỡ,tin tức xin gởi về qua email : hoavannguyen@hoidautieng.com

 

·        Mọi vấn đề khác xin liên lạc qua email : atruong42@yahoo.com hoặc tel. 408-836-4676

 

*****************************************************************************

Danh Sách Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2008-2009

 1. Hội Trưởng - Bác sĩ Huỳnh Minh Châu
  phone: 408-272-8814
  fax: 408-272-8965
 2. Hội Phó - Ngô Công Minh
  phone: 408-846-1088
  email: minhngo64@yahoo.com
 3. Tổng Thư Kư  - Trương Quang Nhơn
  phone: 408-379-4414
  email: atruong42@yahoo.com
 4. Phó Tổng Thư Kư - Nguyễn Hữu
 5. Thủ Quỹ - Huỳnh Hoa Tiên 
  Phone: 408-941-9254
 6. Ủy Viên Thông Tin Báo Chí - Nguyễn Hùng Phát
  phone: 408-386-6766
 7. Ủy Viên Văn Nghệ - Ngô Công Quang
  phone: 408-238-3564
 8. Ủy Viên Xă Hội, Giáo Dục, Y Tế - Hoàng Tuấn Cường
  phone: 408-945-9563
 9. Uỷ Viên Khánh Tiết, Trật Tự, Tiếp Tân - Nguyễn Hồng Vân
 10. Uỷ Viên Ban Kiểm Soát - Trương Cường & Nguyễn Văn Đức

 

Thông Tin Liên Lạc

Hội Ái Hữu Dầu Tiếng Hải Ngoại rất mong đón nhận các ư kiến, các bài viết về quê hương Dầu Tiếng của quư đồng hương.  Mọi thông tin liên lạc, bài viết xin gởi về Ban Chấp Hành của hội ở số 529 KENNETH  STREET, CAMPBELL, CA 95008  - hoặc điện thoại đến các thành viên của Ban Chấp Hành có số điện thoại ghi phía trên, hay có thể e-mail đến cho Hội Phó, Tổng Thư Kư, hoặc Uỷ Viên Liên Lac.

 1. Hội Phó - Ngô Công Minh
  phone: 408-846-1088
  email: minhngo64@yahoo.com
 2. Tổng Thư Kư  - Trương Quang Nhơn
  phone: 408-379-4414
  email: atruong42@yahoo.com

***************************************************************


H́nh BCH Hội Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2002-2004 từ trái sang phải:

Nguyễn Minh Tư - Phó Tổng Thư Kư
Ngô Công Quang - Ủy Viên Văn Nghệ 
Nguyễn Phát - Ủy Viên Thông Tin Báo Chí 
Trương Quang Nhơn - Tổng Thư Kư 
Bác sĩ Huỳnh Minh Châu - Hội Trưởng 
Ngô Công Minh - Hội Phó
Hoàng Tuấn Cường - Ủy Viên Xă Hội 
Trần Thị Ánh Nguyệt - Thủ Quỹ

Thành Phần BCH nhiệm kỳ 2002- 2004

  1. Hội Trưởng - Bác sĩ Huỳnh Minh Châu
   phone: 408-272-8814
   fax: 408-272-8965
  2. Hội Phó - Ngô Công Minh
   phone: 408-846-1088
   email: minhngo64@yahoo.com
  3. Tổng Thư Kư  - Trương Quang Nhơn
   phone: 408-379-4414
   email: atruong42@yahoo.com
  4. Phó Tổng Thư Kư - Nguyễn Minh Tư
   phone: 408-272-5117
   email: tynguyenn@yahoo.com
  5. Thủ Quỹ - Trần Thị Ánh Nguyệt

  6. Ủy Viên Thông Tin Báo Chí - Nguyễn Phát
   phone: 408-729-8154
  7. Ủy Viên Văn Nghệ - Ngô Công Quang
   phone: 408-238-3564
  8. Ủy Viên Xă Hội - Hoàng Tuấn Cường
   phone: 408-945-9563

529 KENNETH  STREET, CAMPBELL, CA 95008  

©2003 Hoi Dautieng,  All rights reserved.