Trang Trước

 

 

 

 

 

 

 

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN THIỀN

03 Tháng Giêng


Hãy làm cạn tách của bạn

Một ông giáo sư đại học đến thăm vị Thiền Sư nổi tiếng. Trong lúc vị Thiền Sư yên lặng rót trà, vị giáo sư nói về thiền. Vị Thiền Sư rót đầy vào tách của khách, và vẫn tiếp tục rót thêm

Vị giáo sư theo dõi cái tách đầy tràn cho đến khi không nhịn được nữa.

"Tách đã đầy tràn rồi. Không thêm vào được nữa!" Ông thốt lên.

"Ông bạn giống như cái tách này" Vị Thiền Sư nói, "Làm thế nào tôi có thể chỉ dẫn thiền cho ông trừ khi ông làm cạn cái tách của ông trước."

 

zen storiesMỖI NGAY MỘT CAU CHUYỆN THIỀN LƯU TRỮ

dieuphapdieuphap.comEmpty Your Cup

A university professor went to visit a famous Zen master. While the master quietly served tea, the professor talked about Zen. The master poured the visitor's cup to the brim, and then kept pouring.

The professor watched the overflowing cup until he could no longer restrain himself.

"It's overfull! No more will go in!" the professor blurted.

"You are like this cup," the master replied, "How can I show you Zen unless you first empty your cup."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG SAU