width="1%">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieuphap.com

 

 

 

 

 

 

 

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU TRUYỆN THIỀN

02 Tháng Giêng


Biết về Loài Cá

Một ngày nọ Chuan Tzu và bạn đi bộ dọc theo bờ sông.

"Nhìn những con cá đang bơi lội," Chuang Tzu nói, "Chúng nó thật là vui vẻ."

"Bạn không phải là loài cá," người bạn trả lời, "Sao bạn có thể thật sự biết rằng chúng nó vui vẻ."

"Bạn không phải là tôi," Chuang Tzu trả lời. "Sao bạn biết là tôi không biết những con cá đang vui vẻ?"

 

zen storiesMỖI NGAY MỘT CAU TRUYỆN THIỀN LƯU TRỮ

dieuphapTRANG TRƯỚCKnowing Fish

One day Chuang Tzu and a friend were walking by a river.

"Look at the fish swimming about," said Chuang Tzu, "They are really enjoying themselves."

"You are not a fish," replied the friend, "So you can't truly know that they are enjoying themselves."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG SAU