Trang Trước

 

 

 

 

 

 

 

 

MỖI NGÀY MỘT CÂU TRUYỆN THIỀN

01 Tháng Giêng


Khi Mệt

Một thiền sinh hỏi Thầy của anh.

"Thưa Thầy, cái gì là sự giác ngộ?"

Vị thiền sư trả lời,

"Khi đói, thì ăn. Khi mệt, thì ngủ."

 

zen storiesMỖI NGAY MỘT CAU TRUYỆN THIỀN LƯU TRỮ

dieuphapdieuphap.comWhen Tired

A student once asked his teacher,

"Master, what is enlightenment?"

The master replied,

"When hungry, eat. When tired, sleep."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG SAU