A Monk's Dream Comes to Life

Cũng như mình nhìn bong bóng nước
cũng như mình nhìn một ảo hình --
nếu mình nhìn cuộc đời như vậy
Thần Chết sẽ không nhìn ra mình
-- Dhammapada 170
 

Kiếp người chuỗi Sinh Tử rồi Tử Sinh.  Đã mấy ai nhận thức được điều này hay chỉ đến giờ phút lâm chung mới tỉnh thức được chuyện Sinh Tử để rồi vẫn lăn trôi trong vòng Tử Sinh.  Cuốn Mỗi Ngày Trầm về Sinh Tử do cảm hứng đề tài từ một cuốn sách để rồi Minh Hạnh Chánh Hạnh sưu tầm chọn lọc 365 câu ngôn từ của Đức Phật những lời giảng của Chư Tôn Đức để tạo thành một cuốn chiêm nghiệm về cái Sinh cái Tử sự tu tập để tiến tới giải thoát Sinh.  Xin mời những ai những trăn trở về cái chết ước muốn được giải thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi, xin hãy mỗi ngày đọc một câu để chiêm nghiệm tu tập

Minh Hạnh Chánh Hạnh sưu tầm, Trương văn Năng trình bày kỹ thuật - với sự hổ trợ của Thiện Pháp_Nguyễn Văn Hoà

Để bắt đầu xem trang này, cần tải Flash (Download Flash)

please enter