Bản tin ngày 11 tháng 10 năm 2005

 

TT Giác Đẳng:  Từ chùa Phật Pháp, thành phố St. Petersburg, Florida Hoa Ky`, xin gửi đến qúi Ngài  qúi vị bản tin Phật giáo trong ngày.

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Ky` Văn Pho`ng ̀I Viện Hoá Đạo đă vừa tổ chức thành công tốt đẹp đại hội thường niên lần thứ nhất nhiệm ky` bốn cuối tuần vừa qua kéo dài trong ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy Chủ Nhật tại chùa Phật Pháp nơi chúng tôi đang gửi bản tin này đến qúi Ngài qúi vị.  Về mặt tổng quát từ bên ngoài thi` quả thật đây một đại hội nhiều thành công, Florida một nơi vốn bị lo lắng nhiều về phương diện băo lụt,  cuối tuần rồi trời rất đẹp không khí mát mẻ về thời tiết thi` không thể đo`i hỏi cái gi` thể tốt hơn được.  Thứ nhất thi` bản thân của ĐĐ Trí Tịnh vị trụ tri` ngôi chùa cùng qúi Phật tử địa phương đă chu toàn trách nhiệm của mi`nh một cách hết sức xuất sắc.  Ít lần nào trong những lần đại hội thường niên các Chư Tôn Đức các đại biểu từ xa về đông như vậy, 32 phái đoàn gồm trên dưới 50 đại biểu, thuộc các tổng vụ, các hội đoàn, các miền đă trở về phó hội.  Đại hội thường niên này lẽ điều đặc biệt đáng để nói đến Hội Đồng Thường Vụ của Văn Pho`ng ̀I Viện Hoá Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đă soạn thảo thông qua một qui chế hoạt động của Văn Pho`ng ̀I Viện Hoá Đạo.  Năm 1992 khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhấthải ngoại tại Hoa Ky` được thành lập vào cuối năm, qua văn thư số 27 được ky' bởi HT Thích Huyền Quang với chức vụ xử ly' Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Ky` Văn Pho`ng ̀I Viện Hoá Đạo nhưng măi cho đến ngày hôm nay thi` một quy chế chính thức được soạn thảo để được sự định đặc ràng về vai tro` của văn pho`ng ̀I.  Đặc biệt trong đại hội thường niên năm nay sự mặt của Chư Tôn Đức đại diện giáo hội khắp nơi.  HT Thích Chí Minh đại diện Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu, TT Thích Quảng Ba đại diện cho Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan, TT Thích Bổn Đạt chủ tịch Hội Đồng Điều Hành TT Thích Trụ Phước phó chủ tịch Hội Đồng Điều Hành của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hải ngoại tại Canada cùng một số Chư Tôn Đức cũng về phó hội, giáo hộikhắp nơi cũng như giáo hộiHoa Ky` đă tận lực làm việc, cuối cùng đă những kết quả rất cụ thể, hết sức quan trọng liên quan đến việc bổ nhiệm.công việc của văn pho`ng ̀I Viện Hoá Đạo.  Riêng về những Phật sự khác Giáo Hội đă điểm qua một số các công việc cần thiết của các tổng vụ một trong những điểm được nhắc đến công việc cứu trợ các nạn nhân thiên tai dường như thiên tai xảy ra đó đây mỗi lúc càng nhiều, mặc rất nhiều nỗ lực cứu trợ từ các đơn vị, các miềntrong giáo hội, nhưng cho đến hôm nay mọi người đều nhận thấy được một điều rằng cần phải một cách làm việc khác hơn để thể thực hiện công việc này trên phương diện đường dài bởi vi` nhiều năm trước đây việc cứu trợ thiên tai chỉ việc thỉnh thoảng hiện nay thi` rất nhiều đôi lúc trở thành công việc dồn dập dụ như cơn băo Karina Rita hai cơn băo đến trong thời gian rất gần nhau.  Năm nay thể nói năm các đơn vị của giáo hội phải đối diện nhiều công việc cứu trợ sau này.  Cộng đồng Phật tử cũng như cộng đồng người Việt vẻ càng ngày càng đối đầu với công việc này.

 

Kính bạch Chư Tôn Đức thưa qúi Phật tử, đại hội thường niên cũng như những năm trước một dịp các đại biểu từ xa về để cùng thảo luận một số công việc Phật sự tập trú vào những dự án trong tương lai.  thể nói rằng một trong những điểu yếu quan trọng khác giáo hội lần này  trong đại hội thường niên đă đặc biệt đề cập đến tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày vận động cho tôn giáo nhân quyền cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ sau năm 1975.  Một buổi lễ trù liệu sẽ được tổ chức tại viện của chùa Diệu Pháp miền nam California vào ngày 18 tháng 12, đă một số trù liệu đặc biệt cho chương tri`nh này cùng với việc ấn hành một tập sách về tài liệu liên quan đến nỗ lực vận động trong suốt 30 năm qua.