Cc Phật tử của nhm Phật gio Tzu Chi gip đỡ những nạn nhn di tản bo lụt tại Houston.

 

San Dimas (Ngy 2 thng 9 năm 2005) - Cơ quan thiện nguyện Phật gio Tzu Chi (Tzu Chi l một trong hai phi Phật gio lớn nhất tại Đi Loan ) đ huy động hng trăm người ti`nh nguyện để đp ứng những việc xảy ra sau cơn bo Katrina, một cơn bo đ ph hủy những vng ven biển của những tiểu bang Louisiana, Mississippi v Alabama.

 

Với một số lớn dn khng nh, Tzu Chi đ sẵn sng bắt đầu gip đỡ những người tản cư tại hai thnh phố Houston v Beaumont của tiểu bang Texas. Rất nhiều người đến với rất t đồ đạc v khng biết bao lu họ mới được trở về nh. Những người ti`nh nguyện Tzu Chi cung cấp cho những người di tản nơi tạm tr, thực phẩm v những thứ cần thiết khc. Người sng lập hội thiện nguyện Tzu Chi l vị Tăng sĩ Phật gio Master Chang Yen, l người Đi Loan, đ thc dục những người Phật tử Tzu Chi ti`nh nguyện trong 28 tiểu bang để gip đỡ những gia đi`nh nạn nhn trong thảm hoạ ny được phục hồi lại nhanh chng.

 

"Rất nhiều người đ đến với chng ti v xin được gọi phone đến người thn của họ bởi vi` những cell phone của họ đ hết khiển dụng được, Cơ quan thiện nguyện Tzu Chi sẽ gip đỡ những gia đi`nh đ trong bất cứ những gi` họ cần đến." Simon Shyong, vị gim đốc điều hnh của cơ quan thiện nguyện Tzu Chi vng miền nam ni như vậy.

 

Thm vo đ, một số người di tản từ vận động trường Superdome tại New Orleans đến vận động trường Astrodome tại Houston, cơ quan thiện nguyện Tzu Chi ky` vọng bắt đầu gip đỡ 25,000 người tại vận động trường Astrodome. Cơ sở Tzu Chi đ ủy thc 4 triệu đồng để gip đỡ trong thời ky` thứ nhất của thảm họa ny, với 1 triệu đồng đến từ cơ sở Tzu Chi Canada. Những người ti`nh nguyện Tzu Chi sẽ c một trạm ở vận động trường Astrodome tại Houston để pht khẩn cấp những phiếu mua vật dụng cho những người di tản.

 

Bởi v rất nhiều gia đi`nh rời nh trong lc vội v, việc thay y phục by giờ được coi như l một điều xa hoa. Những phiếu mua vật dụng cho php những gia đi`nh đ mua những vật dụng cần thiết hng ngy như thực phẩm, nước uống, quần o v những thuốc men theo toa bc sĩ. Những phiếu mua vật dụng cũng cho php họ gọi điện thoại cho những người thn. Cơ quan thiện nguyện Tzu Chi bắt đầu phn pht những phiếu mua vật dụng vo ngy 02 thng 9 hay ngy 3 thng 9 năm 2005.

 

Những bc sĩ ti`nh nguyện của Tzu Chi, một phần của Hội Y Khoa Quốc Tế (International Medical Association) cũng c một trạm bn trong vận động trường Astrodome, sẵn sng cung cấp bất cứ sự gip đỡ về y khoa cho 25,000 người di tản. Trn ton nước Hoa Ky`, những bc sĩ ti`nh nguyện của Tzu Chi cũng trong ti`nh trạng trực v sẽ bay tới Houston để gip đỡ nếu cần thiết.

 

Một đội từ trung tm đầu no của Tzu Chi ở Los Angeles, dẫn đầu bởi vị Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (CEO) của cơ sở Tzu Chi tại Mỹ l Austin Tzao, sẽ đến Houston vo buổi chiều ngy 02 thng 9 để tiếp gip chương tri`nh cứu trợ.

 

"Chng ti muốn gip tất cả mọi người m chng ti c thể gip. Tzu Chi co' nghĩa l "phục vụ với ti`nh thương," N thi` quan trọng để những người di tản được biết l c những người giu ti`nh thương v sẵn lo`ng gip đỡ. Cũng phải thời gian lu di mới phục hồi lại được, cho nn chng ti xin tất cả mọi người gip đỡ những gi` m c thể gip được," CEO Austin Tsao ni như vậy.

 

Tzu Chi đ bắt đầu cuộc quyn gp để gip đỡ những nạn nhn trong cuộc di tản ny. Địa chỉ của cơ quan thiện nguyện Tzu Chi l

 

Tzu Chi Foundation

1100 S. Valley Center Avenue

San Dimas, Ca 91773

Điện thoại 909 447 7799

 

Tzu Chi Volunteers Assist Katrina Evacuees in Houston

SAN DIMAS (SEPTEMBER 2, 2005) - Tzu Chi Foundation has mobilized hundreds of volunteers in response to the aftermath of Hurricane Katrina, which completely devastated the coastal areas of Louisiana, Mississippi and Alabama.

With so many left homeless, Tzu Chi has already begun to help evacuees in Houston and Beaumont in Texas. Many arrived with little and don't know how long they be away from their homes. Tzu Chi volunteers are giving the evacuees shelter, food and other basic necessities. Tzu Chi's founder Dharma Master Cheng Yen, who resides in Taiwan, urges Tzu Chi volunteers in all 28 states to help families recover from this disaster as quick as possible.

"Many came to us and asked to make phone calls to their loved ones because their cell phones are out of service," says Simon Shyong, Executive Director of Tzu Chi's Southern Region, "Tzu Chi Foundation will help these families for as long as there's a need."

In addition, with the number of evacuees heading from New Orleans's Superdome to Houston's Astrodome, Tzu Chi is expected to begin helping the 25,000 people who will be staying inside the Astrodome. So far, Tzu Chi has committed $4 million to help the first phase of this disaster, with $1 million coming from Tzu Chi's Canada Chapter. Tzu Chi volunteers will be stationed at Houston's Astrodome to provide emergency gift certificates to evacuees.

Because many families left their homes in such a hurry, a basic change of clothes is now considered a luxury. The emergency gift certificates will allow families to buy daily necessities, food, water, clothing, and prescription medicine. The gift certificates will also allow families to make phone calls to loved ones. Tzu Chi will begin distributing the gift certificates as early as September 2 or 3, 2005.

Tzu Chi's volunteer doctors, part of the Tzu Chi International Medical Association (TIMA) have also stationed inside the Astrodome, getting ready to provide any medical assistance necessary to the 25,000 evacuees. All over the United States, Tzu Chi's volunteer doctors are also standing by and will fly to Houston to help if necessary.

A team from Tzu Chi's national headquarters in Los Angeles, led by Tzu Chi Foundation U.S.A.'s Chief Executive Officer Austin Tsao, will be heading to Houston this afternoon to help support relief efforts.

"We want to help as many people as we can. Tzu Chi means "serving with compassion." It is important to let the people who have evacuated know that there are people who are compassionate and are doing things to help. It will be a long road to recovery, so we are asking the public to help by giving what they can," says CEO Austin Tsao.

Tzu Chi has begun fundraising to help those affected by this tragedy. To give your monetary donations, please make your checks out to Tzu Chi and mail to Tzu Chi Foundation,
1100 S. Valley Center Avenue, San Dimas, CA 91773. For more information, please call (909) 447-7799.