Bản tin ngày 22 tháng 08 năm 2005

 

Irans – Ti`m di tích Phật giáo tại nước Ba Tư - Irans

 

TT Giác Đẳng:  Mở đầu bản tin tức Phật giáo ngày hôm nay là một bản tin gửi đi từ Tehran, nước Irans, một phái đoàn hỗn hợp các học giả Irans và học giả Nhật Bản đang hợp tác và đă được giấy phép của chính phủ Irans để duy tri` những vết tích của Phật giáo tại quốc gia này.  Irans hay theo ngôn ngữ chúng ta thường gọi trước kia đó là Ba Tư là quê hương của xứ 1001 một đêm ở trong lịch sử có một vị thế rất đặc biệt.  Là một quốc gia rất thịnh vượng nằm trên con đường tơ lụa, một trục giao thông có thể nói rằng đă nối liền nhiều nền văn hoá tại vi` nó đặc biệt nằm trên một địa ly' rất thuận lợi.  Đă có một thời dọc theo con đường tơ lụa hầu như không có chỗ nào mà không mang ảnh hưởng Phật giáo, và con đường tơ lụa đó đă mở ra một kỷ nguyên mới về sự giao lưu của Phật giáo, bên cạnh đó Phật giáo có thể nói rằng ở trong một điều kiện phát triển mạnh mẽ đa văn hoá nhất trong lịch sử truyền bá từ trước tới giờ.  A Phú Hăn một quốc gia theo Hồi giáo nhưng lại gi`n giữ rất nhiều di tích trong lúc Irans thi` dường như từ trước tới giờ chưa có một ai nhắc tới tại xứ này có những di tích những công tri`nh như hi`nh tượng điêu khắc, mặc dù chúng ta biết rằng Hồi giáo là một tôn giáo tàn phá triệt để những gi` thuộc về hi`nh tượng tôn giáo. Cũng như trường hợp A Phú Hăn các học giả đặt lên một câu hỏi ít nhất cũng phải có một cái gi` tồn đọng lại chứ không lẽ nó hoàn toàn biến mất như vậy.  Cho đến ngày hôm nay ngoại trừ một số từ vựng của Irans có ảnh hưởng Phật giáo người ta vẫn chưa ti`m thấy được những công tri`nh đáng kể nào trên phương diện hội hoạ và kiến trúc, nhưng những học giả Nhật Bản và Ba Tư đă xác nhận rằng nếu chúng ta có thể khơi lên, xoá đi lớp bụi thời gian thi` người ta sẽ ti`m thấy được rất nhiều vết tích của Phật giáo, những dấu ấn mà một thời đă đóng một vai tṛ chủ vị trong nền văn hoá của xứ này, tức là một nền văn hoá ảnh hưởng Ấn Độ.

 

Hoa Ky` - Trường thiền cho phái nữ mở tại miền Bắc California

 

Thông thường tại các thiền viện người ta không phân biệt về giới tính, đặc biệt trong xă hội Tây Phương, thiền viện mở cửa ghi danh cho những người nào muốn hành thiền thi` dù nam hay nữ đều có thể ghi danh giống nhau, nhưng trong thời gian gần đây tại một thành phố có tên là Fremont tại miền bắc California có một trung tâm tu tập được hướng dẫn bởi hai vị Ty` Kheo Ni theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là Ty` Kheo Sucinta, Ty` Kheo Ni Tathaaloka. Hai vị này mở một trung tâm đầu tiên của Phật giáo đặc biệt hướng dẫn thiền tập cho những người phụ nữ, bản thân của hai vị này cũng như những Phật tử hay không phải Phật tử đến chùa để học tập thiền định và tất cả đều là nữ cho biết rằng; quả thật đang có một nhu cầu rất lớn để có một trung tâm tu tập thiền dành riêng cho người nữ, bởi vi` cho dù thế nào đi nữa người ta cũng thấy rằng người nữ có một số nhu cầu khác biệt với người nam, và trong một cơ sở hay trong một thiền viện và mọi sự sắp đặc đáp ứng được cho nhu cầu của người nữ hoàn toàn thi` điều đó vẫn tiện hơn một môi trường hoàn toàn không phân biệt về giới tính.  Cô Anne một người hành thiền đều đặn tại trung tâm này cho biết điều này không mang tánh chất ky` thị giới tính mà là một sự chăm sóc đặc biệt vi` nhu cầu cần thiết phải có và cô cũng nói thêm rằng hy vọng trong tương lai người ta sẽ mở ra nhiều trung tâm tu tập và những trung tâm này đặc biệt dành riêng cho một số người nào đó, cô lấy ví dụ có những trung tâm tu tập đặc biệt dành cho người trẻ, có những trung tâm tu tập đặc biệt dành cho phụ nữ, thậm chí cô nói rằng có những trung tâm tu tập nên dành cho những người đồng tính luyến ái họ cũng muốn ti`m về với đạo Phật.  Chưa biết sự việc đi về đâu, mặc dầu trong thời ky` phôi thai vẫn co`n đang trắc nghiệm, nhưng hai vị Ni Sư theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy này đă nói lên là kết quả những gi` đă cho thấy thi` dường như rất hứa hẹn và có thể người ta sẽ hướng đến những công tri`nh thành lập trung tâm tu tập cho nữ giới trong tương lai tại Hoa Ky` cũng như tại Âu Châu.

 

Hoa Ky` - Lễ hoả táng Thiền Sư U Silananda tại miền Bắc California

 

Tiếp theo bản tin tức Phật sự hôm nay là ngày hôm qua Chủ Nhật 21 tháng 8, những người Phật tử tại miền Bắc California    đă long trọng cử hành lễ hoả táng di thể của Ngài Thiền Sư U Silananda, một vị Danh Tăng Miến Điện với một số tác phẩm đă được chuyển dịch sang tiếng Việt và Ngài cũng đă đào tạo một số Phật tử Việt Nam và ảnh hưởng của Ngài đối với những người Phật tử Việt Nam trên phương diện thiền quán tương đối rất đáng kể, nhất là những Phật tử trong vùng miền Bắc California, Ngài là một thành viên trong số 2500 vị của cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ sáu và cũng là một trong những khuôn mặt rất có uy tín trong phương diện quảng diện Phật Pháp tại Bắc Mỹ trong thời gian 30 năm qua.

 

Với phần tin tức nay xin được kết thúc bản tin Phật giáo hôm nay tại đây, xin hẹn lại quí Ngài và quí vị vào ngày mai.