Bản tin ngày 08 tháng 08 năm 2005

 

TT Giác Đẳng: Phần tin tức đầu tiên gửi đến qúi Ngài và qúi vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại chùa Phật Pháp thành phố St. Petersburg, Florida Hoa Ky`.  Trong phần bản tin này xin đề cập đến sự việc tại Hồng Kông qua Tân Hoa Xă thi` một tượng Phật thủ, tức là một đầu tượng Phật có thể nói rằng đă được tạc từ  hơn 1300 năm vừa từ một ngôi chùa cổ ở tỉnh Sơn Đông. Trước đây Phật thủ này đă bị đánh cắp và bán cho những nhà sưu tập đồ cổ và cuối cùng thi` tượng Phật thủ này đă lạc vào trong tay những người sưu tập đồ cổ tại Đài Loan.  Người ta đă hiến cúng tượng Phật thủ này cho viện bảo tàng Phật giáo có tên gọi là Pháp Cổ Tấn Pháp ở đây viện bảo tàng này được thành lập và dưới sự chăm sóc của Pháp Sư Thánh Nghiêm một trong những danh tăng của Đài Loan, và sau khi người ta truy ti`m được xuất xứ của tượng Phật thủ này thi` Pháp Sư Thánh Nghiêm đă nói lên y' muốn của mi`nh là giao hoàn lại Phật thủ về nguyên quán là tỉnh Sơn Đông để người ta có thể trả lại nơi bức tượng đă bị mất đi tượng Phật thủ .  Nỗ lực này là một trong nhiều nỗ lực chúng ta thấy trong mấy năm vừa qua nhằm đưa trở về Hoa Lục những gi` bị mất mát liên quan để cổ vật Phật giáo. 

 

Vào đầu thế kỷ thứ 20 trong thời loạn lạc và nhất là trong lúc quân đội Tưởng Giới Thạch rời khỏi Hoa Lục người ta đă vội vă tháo gỡ và thậm chí cắt những pho tượng rất xưa, những pho tượng đầy giá trị quan trọng đến nỗi có thời người ta nói rằng Phật ở Trung quốc bấy giờ thi` thân nằm tại Hoa Lục và đầu thi` nằm tại Đài Loan, bởi vi` quá nhiều pho tượng Phật đă bị lấy đi phần trên, người ta không có khả năng di chuyển phần thân của pho tượng.  Càng ngày càng có nhiều nỗ lực để hoàn trả và đưa những Phật thủ này về ráp lại với những pho tượng nguyên thủy nằm ở Hoa Lục để có được những công tri`nh điêu khắc hoàn chỉnh.  Giới sưu tập đồ cổ cũng như UNESCO ca ngợi những nỗ lực này bởi vi` cứ tưởng tượng rằng những điều đó đă khiến cho những ngôi chùa cũng như những thạch động quan trọng giảm đi rất nhiều giá trị thật sự khi khách hành hương đến thăm viếng chỉ thấy những pho tượng không có phần đầu.

 

Theo một bản tin được gửi đi mới đây thi` đă có một số xô xát  va chạm giữa chính quyền Việt Nam và Phật giáo Hoà Hảo, được biết rằng có một số người của Phật giáo Hoà Hảo đă tự thiêu, vi` thời gian có hạn nên chúng tôi sẽ gửi đến qúi Ngài và qúi vị bản tin này trong chương tri`nh ngày mai