http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> Tịnh xa' Ngọc Đạt
Tịnh X Ngọc Đạt
(Hnh tự động nhảy, xin vui lng chờ - auto-slide show . . . )
Cha Php Lun

    Tịnh X Ngọc Đạt

-

     Tịnh X Ngọc Đạt toạ lạc cạnh cầu Sông Buông, cách quốc lộ 51 khoảng 150m về phia Tây, nằm ẩn mình dưới những hàng cau thẳng tắp, vươn cao toả bóng mát quanh năm.

     Đến với Tịnh Xá Ngọc Đạt, mọi người được trở về với khung cảnh ngôi nhà ba gian dưới những hàng cau xanh, be^n cạnh khu vườn va` cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Khung cảnh đậm đà màu sắc của thôn quê miền đông Nam bộ. Chánh điện được xây dựng theo kiến tru'c Việt-Chăm hài hoà. Hiện nay Tịnh Xá do Đại Đức Thích Trí Đức trụ trì. ĐĐ Trí Đức sinh năm 1949, quê ở Quảng Nam-Đ Nẵng. Xuất gia năm 12 tuổi, hiện nay là giáo thọ các trường cơ bản Phật học ở Đồng Nai, Bình Dương.

H nh hương xứ Phật
Tiểu sử Phật Thch Ca
Trang web Phật gio nguyn thủy
Truyện dịch
Trang web Luy Lu
Trang web Php Lun
Trang web Diệu Php