Slide Show Lễ khánh thành Tăng xá tại chùa Siêu Lư Vĩnh Long ngày 4 tháng 1 năm 2007


Powered by Gallery v1