DieuPhap.comTrang chính

 


Bát Chánh Đạo

Con Đường Diệt Khổ

Bhikkhu Bodhi
Minh Hạnh & Nguyễn Văn Hoà Việt dịch

Nguyên tác: "The Noble Eightfold Path - The Way to the End of Suffering "


Tiểu sử Tỳ Kheo Bodhi:

Tỳ kheo Bodhi là một Tăng sĩ gốc người Hoa kỳ, sinh năm 1944 tại New York City. Sau khi hoàn tất bằng tiến sĩ ngành triết học tại trường Ðại học Claremont, Ngài đến nước Tích Lan (Sri Lanka) để xuất gia. Ngài thọ giới Sa di năm 1972 và đại giới Tỳ kheo năm 1973, cả hai buổi lễ dưới sự chủ trì của Ngài Balangoda Ananda Maitreya là một tu sĩ kiến thức uyên thâm. Ngài đã được học hỏi Phật Pháp và tiếng Pali. Tỳ kheo Bodhi là tác giả nhiều tác phẩm Phật giáo Nam tông, kể cả công trình dịch thuật bốn Tạng Kinh Pali với phần Chú giải. Từ năm 1984, Ngài là Chủ biên của Buddhist Publication Society và từ năm 1988 Ngài là Chủ nhiệm của cơ sở xuất bản nỗi tiếng này.

 

 

-ooOoo-

Dầu trang | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

>

[dieuphap.com Mục]