KINH PHÁP CÚ

Lưu ư: Đọc với phông chữ Unicode (UTF-8) font

Kinh Pháp Cú một trong 15 bộ kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddhakanikàya) trong Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo. Đây là bộ kinh Phật được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được tất cả các tông phái Phật giáo đồng nh́n nhận là chứa đựng những lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật. Kinh Pháp Cú có nghĩa là những lời huấn ngôn, con đường chân lư hay những kệ ngôn chánh pháp. Tác phẩm nầy là một kết tập của 423 kệ ngôn được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết trong hơn 225 trường hợp khác nhau. Đó là một tác phẩm mang nội dung cô đọng nhưng phong phú. Những tích truyện của Kinh Pháp Cú cho phép những người Phật tử hôm nay có một cái nh́n chân xác về Đức Phật và thánh chúng trong suốt thời Phật trụ thế. Cũng qua kinh Pháp cú chúng ta bắt gặp khuôn mặt của những con người có thành công, có thất bại, có cao cao quí, có tầm thường trên con đường hưóng cầu giải thoát. Những con người đó sống bên chân Phật nhưng tâm tư của họ lại rất gần với chúng ta những con người sống trong thế kỷ 21 nầy. Đọc và suy ngẫm kinh Pháp Cú để trở về với lời dạy uyên nguyên của Đức Phật mà cũng là t́m thấy niềm hy vọng hướng cầu giác ngộ giải thoát ngay trên chỗ đứng rất con người của mỗi chúng ta.

  Biên soạn bài học: Tỳ Khưu Giác Giới (Trí Siêu), Tỳ Khưu Giác Đẳng,

Tỳ Khưu Giác Nguyên (Uyên Minh), với sự phụ giúp của Như Khanh

 

Phẩm 01: Phẩm Song Yếu (Yamaka-Vagga)

xi Lời giới thiệu
[01] Cội Nguồn Chính Tại Tự Tâm
[02] Khi Tâm Là Suối Nguồn Phúc Lạc
[03 - 04] Hận Ḷng Chất Chứa Lâu Ngày Dày Thêm
[05] Chỉ Có Từ Bi Mới Xoá Được Hận Thù
[06] Thế Gian Tranh Chấp V́ Thiếu Ư Thức
[07 - 08] Hai Lối Sống, Hai Trạng Thái
[09 - 10] Thực chất quan trọng hơn h́nh thức
[11 - 12] Giá trị của cái nh́n đúng
[13 - 14] Ái luyến xâm nhập tâm yếu kém
[15] Kẻ ác bị phiền muộn
[16] Người Làm Thiện Thường Hoan Hỷ
[17] Hành động ác bị khổ tâm
[18] Hạnh phúc của người thiện
[19 - 20] Nói hay không bằng làm hay

Phẩm 02: Phẩm Không Chểnh Mảng (Appamado Vagga)

[21 - 23] Trong Cái Chết T́m Ra Lẽ Sống
[24] Biết Bảo Trọng Tự Thân
[25] Nỗ Lực Để Tự Ḿnh Nương Tựa Chính Ḿnh
[26 - 27] Kẻ Thiểu Trí Sống Trong phóng túng quên lăng
[28] Nh́n Đời Từ Góc Cạnh Của Bậc Giải Thoát
[29] Bậc Trí Đi Tới Bằng Nhiệt Thành
[30] Phẩm Không Chểnh Mảng - Kệ ngôn 30
[31] Tinh Tấn Như Lửa Thiêu Kiết Sử

Phẩm 03: Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga)

[33 - 34] Người Tu Cần Hiểu Tâm Ḿnh
[35] Tâm Tư Khó Điều Phục
[36] Không Phải Dể Thấy Biết Tâm Ḿnh
[37] Bóng Ma Tâm Thức
[38 - 39] Tâm Ma Tâm Phật
[40] Ma Ngoài Ma Trong
[41] Xác Thân Giả Tạm
[42]

Tâm Tà Là Kẻ Thù Nguy Hiểm Nhất

[43] Tâm Lành Là Quyến Thuộc Tốt Nhất

Phẩm 04: Phẩm Hoa (Pupphavagga)

[44-45] Hăy quán triệt mảnh đất nội tâm?
[46] Hăy Huỷ Diệt "Mũi Tên Hoa"
[47] Mộng và Thực
[48] Quyền Lực Tử Thần
[49] Bậc Thánh Như Ong Hút Mật Hoa
[50] Hăy Tự T́m Lỗi Ḿnh
[50-52] Nói Mà Không Làm, Không Giá Trị
[53] Người khéo léo sẽ kết nhiều kiểu ṿng hoa
[54-55]

Hương Thơm Ngược Gió

[56] Giá Trị Của Đức Hạnh
[57] Xóa Tan Dấu Vết
[58-59] Sen Mọc Giữa Bùn Tanh

Phẩm 05: Phẩm Ngu - (Bàlavagga)

[60] Kẻ Ngu Triền Miên Luân Hồi
[61] Thà Rằng Cô Độc
[62] Có Bao Giờ Tự Hỏi?
[63]

Ai Mới Thật Là Thiếu Trí

[64] Sự Rỗng Không Của Kẻ Thiểu Trí
[65] Bậc Trí Dễ Hấp Thụ
[66] Khi Ḿnh Tự Hại Chính Ḿnh
[67] Tính Chất Hành Vi Xấu
[68] Tính Chất Hành Vi Tốt
[69] Trái Ngọt độc Hại
[70]

Giá Trị Đạo Đức Của Con Người

[71] Ác Nghiệp Ngầm Tro Quả
[72] Tri Thức Hại Kẻ Ngu
[73-74] Kẻ Ngu Háo Danh
[75] Hăy Chọn Con đường

Phẩm 06: Phẩm Hiền Trí (Pandita Vagga) *

[76] Hăy Vui Được Chỉ Dạy
[77] Lời khuyên không phải lúc nào cũng được thích
[78] Phép Giao Du
[79] Người Trí Vui Trong Chánh Pháp

[80]

Người trí biết tự rèn ḿnh

[81]

Bậc trí không giao động trước khen chê

[82]

Ḷng rộng thênh nhờ nghe diệu pháp

[83]

Bậc Trí Biết Giữ Ḷng Thanh Thản

[84]

Trí Nhân Y Chánh Pháp Bất Y Nhân Ngă

[85-86]

Trần gian mấy kẻ vượt trầm luân

[87-89]

Con Đường Thoát Tục Đầy Sinh Phong

   

Phẩm 07: Phẩm  A-La-Hán (Arahato Vagga) *

[90]

Đấng Như Lai  Không C̣n Nhiệt Năo

[91]

Bậc giải thoát th́ không vướng mắc

[92]

Bậc Thánh Tự Tại Trong Cảnh Giới Giải Thoát

[93]

Không Thể Lấy Phàm Tâm Đo Lường Thánh Đức

[94]

Chư Thiên cũng ái kính bậc giải thoát

[95]

Tâm giải thoát là tâm bất động

[96]

Hành Xử Của Bậc Giải Thoát 

[97]

Giá Trị Vượt Ngoài Giá Trị

[98]

Thánh ở nơi nào th́ nơi đó khả ái

[99]

Thánh phàm tâm cảnh có khác

Phẩm 08: Phẩm Muôn Ngàn (Sahassa Vagga) *

[100]

Lời vàng dù ít vẫn là vô giá

[101]

Lời hay bất tất dông dài

[102, 103]

Chiến Thắng Tự Thân Mới Thật Sự Vẻ Vang

[104-105]

Sự Chiến Thắng Đích Thực

[106]

Tín Ngưỡng và Tín Tâm

[107]

Không phải tín thành nào cũng quí

[108]

Sự Cầu Phúc Hợp Đạo

[109]

Ḷng Cung Kính Mang Lại Nhiều Phúc Lạc

[110]

Tịnh giới khiến đời sống có ư nghĩa

[111]

Đời sống sẽ không phí phạm nếu có chánh trí

[112]

Hăy tận sức sẽ t́m thấy phần thưởng xứng đáng

[113]

Pháp Nhăn Tối Thượng

[114]

Chỉ có Niết Bàn là bất tử

[115]

Thấy được pháp tối thượng

Phẩm 09: Phẩm Ác Hạnh (Paapa Vagga) *

[116]

Hăy gấp làm điều lành

[117]

Pháp Nhăn Tối Thượng

[118]

Huân tập hạnh lành ắt được quả vui

[119-120]

Không thể nhất thời biết được thiện ác

[121]

Đừng xem thường nghiệp bất thiện nhỏ

[122]

Việc thiện dù nhỏ bé vẫn quí

[123]

Hăy ư thức con đường nguy hiểm

[124]

tác vô sở tạo

[125]

Hại người bất hại ác báo vô cùng

[126]

Hiện tại và tương lai

[127]

Đi đâu trốn thoát quả của nghiệp?

[128]

Không nơi trốn thoát tử thần

Phẩm 10 : Phẩm H́nh Phạt (Danda Vagga)*

[129]

Ai cũng sợ hăi bạo tàn

[130]

Ai cũng tha thiết sự sống

[131 - 132]

Không nên t́m hạnh phúc bằng cách gây tổn hại cho người

[133 - 134]

Ác khẩu tạo ác quả

[135]

Sự Hung Bạo Của Tử Thần

[136]

Ngu nhân tự thiêu đốt lấy ḿnh

[137 - 140]

Hại người hiền đức quả báo khôn cùng

[141]

Hành xác không phải là yếu tố giác ngộ

[142]

Khi Thầy Tu Không Cần Chiếc Áo

[143 - 144]

Ư Thức Hiểm Hoạ

[145]

Biết tự tu là khả tính giác ngộ

Phẩm 11: Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga)*

[146]

Lăng quên thân phận

[147]

Xác thân khổ lụy

[148]

Khi Thân Xác Già Nua

[149]

Hăy Nh́n Chân Tướng

[150]

Thời Gian Làm Mờ Mắt

[151]

Hư Hoại Th́ Cũng Có Cái Vĩnh Hằng

[152]

Sự Lớn Mạnh Của Trí Tuệ Mới Đáng Nói

[153 - 154]

Chân Dung Sáng Tạo Chủ

[155 - 156]

Trẻ Không Tu Già Khổ Lụy

Phẩm 12 : Phẩm Tự  Ngă (Atta Vagga)

[157]

Chỉ Thương Ḿnh Chưa Đủ Mà C̣n Phải Đúng Cách

[158]

Hăy Giáo Hoá Tự Thân Trước

[159]

Việc Người Th́ Sáng Việc Ḿnh Th́ Quáng

[160]

Hăy Là Nơi Nương Tựa Cho Chính Ḿnh

[161]

Ḿnh Làm Ḿnh Chịu 

[162]

Kẻ Hiểm Ác Là Kẻ Thù Của Chính Ḿnh 

[163]

Làm Thiện Th́ Khó, Làm Ác Th́ Dễ

[164]

Người Độc Hiểm Tự Hủy Chính Ḿnh

[165]

Thanh Tịnh Hay Ô Nhiễm là do Chính Ḿnh

[166]

Người Nhưng Cũng Đừng Quên Ḿnh

Phẩm 13: Phẩm Thế Gian (Lokavagga)

[167]

Hăy Sống Hướng Thượng

[168 - 169]

Cả Hai Đời Đều Vui

[170]

Giải Thoát Là Không Vướng Mắc

[171]

Người Trí Không Bị Cái Hào Nhoáng Lừa Dối

[172]

Con Đường Từ Chỗ Tối Đến Chỗ Sáng

[173]

Cuộc Cách Mạng Thật Sự Vẻ Vang

[174]

Phần Đông Sống Mù Quáng

[175]

Những cung cách tự tại trong đời

[176]

Ai có thể làm ác đến như thế

[177]

Con Đường Thiên Giới Không Có Người Keo Kiết

[178]

Liễu Đạo Quí Hơn Làm Vua

Phẩm 14: Phẩm Phật Đà (Buddhavagga)

[179 - 180]

Phật Giới Bất Khả Tư Ngh́

[181]

Chỗ Qui Ngưỡng Của Trời Người

[182]

Sự Ra Đời Của Phật Là Điều Hăn Hữu

[183 - 185]

Giới Bổn Chư Phật Truyền Dạy

[186 - 187]

Ư Thức Của Đệ Tử Phật

[188 - 192]

Nơi Nương Tựa Tối Thượng

[193]

Sự Xuất Hiện Của Bậc Toàn Giác Là Hy Hữu

[194]

Điều Phúc Lạc Thật Sự

[195 - 196]

Cúng Dường Bậc Ứng Cúng

Phẩm 15: Phẩm An Lạc (Sukkhavagga)

[197 - 199]

Điều Phúc Lạc Thật Sự

[200]

Sự An Lạc Của Vô Sở Đắc

[201]

Niềm An Lạc Thật Sự Nằm Ngoài Hơn Thua

[202]

Những thứ vượt bậc

[203]

Một Cái Nh́n Khác Về Hạnh Phúc

[204]

Những giá trị dưới cái nh́n của Phật

[205]

Sự An Lạc Người Tu Tập

[206 - 208]

Thân Cận Thánh Hiền Là Một Điều An Lạc

Phẩm 16: Phẩm Thân Ái (Piyavagga)

[209 - 211]

Thương Ghét Làm Mất Định Hướng

[212]

Không Phải Chỉ Có Thế

[213]

Buộc Ràng Khổ Lụy

[214]

Đam Mê Sinh Hệ Luỵ

[215]

Muốn nhiều khổ nhiều

[216]

Bậc được ái kính bởi đa số

[217]

Bậc được ái kính bởi đa số

[218]

Ước Vọng Của Bậc Tu Chứng

[219 - 220]

Nghiệp Lành Như Người Thân

Phẩm 17: Phẩm Phẩn Nộ (Kodhavagga)

[221]

Bứng Tận Gốc Sân Hận

[222]

Nén Được Cơn Giận

[223]

Thuốc Hay Đả Tật

[224]

Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài

[225]

Tự Chế Không Gây Tổn Hại Là Bậc Hiền Trí

[226]

Đừng Bất Măn Với Người Cầu Giải Thoát

[227 - 230]

Khen Chê Là Bệnh Của Người Thế Gian

[231 - 234]

Hăy Pḥng Hộ Ba Nghiệp

Phẩm 18 : Phẩm Cấu Uế  (Malavagga)

[235 - 238]

Người Đồ Tể Và Đứa Con Trai

[239]

Dần dà từng chút

[240]

Tự làm tự chịu

[241]

Các sự kiện cấu uế

[242 - 243]

minh  là cấu uế

[244 - 245]

Khó sống đời thánh thiện

[246 - 248]

Sống ác pháp là chôn vùi cuộc đời

[249 - 250]

Đừng lăng phí thời gian

[251]

Sự độc hại của phiền năo

[252]

Lỗi nngười dễ thấy lỗi ḿnh khó thấy

[253]

Ưa t́m lỗi là xấu

[254 - 255]

Chư Phật Không Tỳ Vết

Phẩm 19: Phẩm Pháp Trụ (Dhammatthavagga)

[256 - 257]

Người trí sống theo công lư

[258]

Bậc trí không nói nhiều

[259]

Giáo Pháp cần thực chứng

[260 - 261]

Thánh Quả Không Tùy Vào Tuổi Tác

[262 - 263]

Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài

[264 - 265]

Chiếc Áo Không Làm Nên Thầy Tu

[266 - 267]

Khất Sĩ Không Chỉ Có Nghĩa Là Người Ăn Xin

[268 - 269]

Những Im Lặng Không Phải Là Vàng

[270]

Khi Tên Gọi Chỉ Là Hư Danh

[271 - 272]

Hăy nỗ lực cho tới khi hoàn tất

Phẩm 20: Phẩm Đạo (Maggavagga)

[273 - 276]

Con Đường Chánh Đạo

[277]

Tất cả pháp hữu vi là vô thường

[278]

Tất cả pháp hữu vi là khổ năo

[279]

Chư Pháp Vô Ngă

[280]

Lười biếng không thành đạt

[281]

Nghiệp thanh tịnh chứng đạo

[282]

Tu thiền tăng trưởng trí tuệ

[283 - 284]

Ái luyến làm tâm hệ lụy

[285]

Hăy tự cắt ái

[286]

Kẻ thiếu trí không cảnh giác

[287]

Cái chết nắm bắt kẻ say mê

[288 - 289]

Đời sống vô hộ vô chủ

Phẩm 21: Phẩm Tạp Loại (Pakinnakavagga)

[290]

Quả Luôn Nhiều Gấp Trăm Lần Nhân Gieo

[291]

Oan Oan Tương Báo Vui Ǵ?

[292 - 293]

Người Tu Biết Việc Chánh Đáng Nên Làm

[294 - 295]

Phá Vỡ Tập Khởi Của Khổ Đau

[296 - 301]

An Trú Chánh Niệm

[302]

Nh́n Lại Cùng Trong Bể Khổ Thôi (PSGD)

[302]

Nh́n Lại Cùng Trong Bể Khổ Thôi (PSUM)

[303]

Người thành tín

[304]

Thiện ác khác biệt

[305]

Vui sống độc cư (PSGD)

[305 ]

Thỏa thích hạnh độc cư (PSTS)

Phẩm 22: Phẩm Địa Ngục (Niraya Vagga)

[306]

Hậu quả của sự gian dối

[307]

Hậu quả ác hạnh

[308]

Bất chính hại hơn khổ nạn

[309-310]

Tai họa của tà dâm

[311-313]

Nỗ lực tu hành

[314]

Thiện Ác Phân Minh

[315]

Chúng Ta Phải Trả Giá Đắt Cho Sự Chểnh Mảng

[316-317]

Phải Đặt Tư Lương Đúng Chỗ

[318-319]

Chánh Kiến Cũng Có Nghĩa Biết Phân Phải Quấy

Phẩm 23: Phẩm Voi (Nàga Vagga)

[320-322]

Như Chiến Tượng Chốn Trận Tiền

[323]

Tự Điều Phục Dẫn Đến Giải Thoát

[324]

Cây Có Cội, Nước Có Nguồn

[325]

Ham Ăn Mê Ngủ Kéo Dài Trầm Luân

[326]

Tự Rèn Để Thay Đổi

[327]

Sống Vui Với Nỗ Lực

[328-330]

Thà Độc Hành Hơn Đi Với Bạn Xấu

[331-333]

Những Niềm An Lạc Chân Thật

Phẩm 24: Phẩm Khát Ái (Tanhà-Vagga)

[334 - 337]

Hăy Thấy Nguy Hiểm Của Khát Ái

[338 - 343]

Ái Dục Và Luân Hồi

[344]

Ra Đi Có Nghĩa Trở Về

[345 - 346]

Sợi Giây Trói Buộc Bền Chắc

[347]

Cắt Đoạn Lưới Ái

[348]

Bàn tay không nắm níu

[349 - 350]

Ly Dục Tự Tại

[351 - 352]

Bậc Ly Ái Th́ Vô Úy

[353]

Đoạn Ái Thành Tựu Thắng Trí

[354]

Những Ưu Thắng Ở Đời

[355]

Tham Th́ Thâm

[356 - 359]

Không Phải Mảnh Đất Nào Cũng Giống Nhau

Phẩm 25: Phẩm Tỳ Khưu (Bhikkha-Vagga)

[360 - 361]

Pḥng Hộ Sáu Căn

[362]

Lối Sống Của Người Thoát Tục

[363]

Ngôn Ngữ Của Người Xuất Gia

[364]

Chánh Pháp Đối Với Người Tu

[365 - 366]

Tánh Hạnh Tri Túc

[367]

Không Ngă Chấp Không Khổ

[368 - 376]

Lối Sống Tu Tập

[377]

Dứt Bỏ Tham Sân

[378]

An Tịnh Ba Nghiệp

[379, 380]

Tinh Thần Tự Giác

[381]

Hoan Hỷ và Tịnh Tín

[382]

Thiếu Niên Xuất Tăng Tài

Phẩm 26: Phẩm Phạm Chí (Brahmana-Vagga)

[383]

Vấn Đề Nằm Chỗ Nào

[384]

Chỉ Quán Song Tu

[385]

Đạo Chân Thật

[386]

Thực Chất Mới Quan Trọng

[387]

Hào Quang Vô Lượng Của Phật

[388]

Những Thứ Cần Phải Chính Danh

[389, 390]

Không Hiềm Hận Mới Là Bậc Thượng Căn

[391]

Ba Nghiệp Thanh Tịnh Là Bậc Chánh Nhơn

[392]

Quí Kính Với Sự Tri Ân

[393]

Đức Độ Cao Quí Hơn Gịng dơi

[394]

Nếu Chỉ Có Bề Ngoài

[395]

Một H́nh Ảnh Ly Trần

[396]

Không Nặng Ḷng Thủ Đắc Gọi Là Phạm Chí

[397]

Bậc Giải Thoát Cao Quí Hơn Cả

[398]

Phá Vỡ Trói Trăn

[399]

Nhẫn Nại Là Tư Cách Của Thượng Nhân

[400]

Bậc Hoàn Toàn Giải Thoát

[401]

Bậc Giải Thoát Vô Nhiễm

[402] 

Viên Măn Giải Thoát 

[403]  

Biết đâu chân vọng vượt ngoài tử sanh 

[404]  

Buông Bỏ Tất Cả

[405]   

Tinh Thần Vô Hại 

[406]    

Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn 

[407]    

Buông Bỏ Năo Phiền 

[408]    

Chân Ngôn Của Bậc Thánh Trí 

[409]     

Thánh Nhân Không Lấy Của Phi Pháp 

[410]    

Bậc Giải Thoát Không Ham Muốn 

[411]   Với Bậc Chứng Đạo Có Ǵ Để Tham Luyến? 
[412]   Vượt Ngoài Thiện Ác 
[413]   Sự Tịch Lặng Tối Thượng 
[414]   Ba La Yết Đế 
[415]   Kh?g Để Dục Lạc Dẫn Đường  
[416]   Bậc Xuất Gia Tho? Tục  
[417]   Chẳng Ǵ Ràng Buộc Trong Ba Cơi

[418]  

Bậc Chiến Thắng Tất Cả  

[419, 420]   Dấu Trần Giờ Vô Tích
[421]   Bàn Tay Không Nắm Níu
[422]   Giải Thoát Mới Thật Là Vinh Quang
[423]   Giác Hạnh Viên Măn

[Bài Học Lưu Trữ | Tài Liệu Tham Khảo]

 
 
  ; email:      
www.dieuphap.com Screen Resolution "1024 x 768.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1