Kinh Phap Cu - Pham 11

Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ng�n 146

Lãng quên thân phận

Sao mãi cười, hân hoan
Khi đời đầy nhiệt não
Bóng tối phủ trần gian
Đâu ngọn đèn tỏ rạng?

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

TT Giác Đẳng :Trong Phẩm 11 này chúng ta đặc biệt nói về tuổi già. Tuổi già là một hiện tượng suy thoái và là cơn ám ảnh cho tất cả mọi người. Ở những quốc gia kỹ nghệ người ta thường nói đến quỹ hưu vọng, quỹ an sinh xã hội cho tuổi già. Ngày hôm nay dân chúng trên địa cầu tại các quốc gia kỹ nghệ lớn như Đức quốc, Nhật Bản người ta bắt đầu lên tiếng báo động dân chúng càng lúc càng già nua. (XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 147

Xác thân khổ lụy

Hãy nhìn thân mỹ miều
Chất chứa lắm khổ đau
Nhiều lo toan, bệnh tật,
Có gì bền vững đâu

(Bản Việt dịch của TK Giác Đẳng )

TT Giác Đẳng: Hôm nay chúng ta có dịp nhìn qua một kệ ngôn nói về một sự việc mà đối với phần đông chúng ta không đẹp lắm.  Nhưng chính qua bài kệ ngôn này chúng ta lại có thể tìm thấy một nét rất đẹp của Phật Pháp trong đời sống hàng ngày.  Chúng ta hãy tưởng tượng như vầy, ở trong đời sống này có thể con người vương mang dính mắc rất nhiều thứ trong đời sống, nhưng có thể nói rằng ít có thứ nào làm con người có thể dở sống dở chết như ái tình, một sự dính mắc vào một hình bóng của một người khác phái nào đó và trong trường hợp như vậy có thể nói rằng có rất nhiều trường hợp đã trở nên chứng bịnh trầm kha. .(XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 148

Khi thân xác già nua

Khi thân này già nua
Bệnh hoạn và yếu ớt
Bài tiết bao uế trược
Kết thúc bằng sự chết

(Việt dịch T K Gi�c Đẳng)

TT Bửu Chánh :..........

XEM TIEP

 
   

Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 149

Hãy nhìn chân tướng

Như bầu khô mùa thu
Bị vất nằm bừa bãi
Xương trắng màu bồ câu
Có gì để luyến ái?

(Việt dịch Tỳ Khưu Gi�c Đẳng)

TT Trí Siêu : Câu Pháp cú này được Đức Phật ngài dạy trong trường hợp các vị tỳ kheo do sự ngộ nhận, hiểu lầm rằng mình đã chứng được đạo quả, đã hòan tất sa môn hạnh trong khi các vị chỉ mới đắc được thiền và có được tâm định, chế ngự tạm thời phiền não. (XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 150

Thời gian làm mờ mắt

Thành trì dựng bằng xương
Quét tô bằng máu thịt
Trong chứa già và chết
Với kiêu mạn, giả trá

(Việt dịch Tỳ Khưu Gi�c Đẳng)

TT Giác Đẳng:.......(XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 151

Có hư hoại thì cũng có cái vĩnh hằng

Long xa tốt cũng hư
Thân này ắt phải hoại
Đạo thánh hiền còn mãi
Bậc chí thiện truyền hiền

(Việt dịch TK Gi�c Đẳng)

Giảng Sư : .(XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 152

Người không có trí khác nào trâu già nhiều thịt

Người ít nghe kém học,
Lớn già như trâu đực.
Thịt nó tuy lớn lên,
Nhưng tuệ không tăng trưởng.

(Việt dịch TK Gi�c Đẳng )

TT Giác Đẳng : Cho dù một vị lớn tuổi, có học vị rất cao về tri kiến chuyên môn về lĩnh vực nào đó mà người này không còn có khả năng lắng nghe nữa thì sự học bắt đầu thụt lùi. Có thể nói rằng lắng nghe ở đây có nghĩa là trong tâm tư của mình lắng đọng những ý kiến phê bình, tất cả những quan niệm chủ quan của mình để tiếp nhận những cái gì được nói và được biết tới từ bên ngòai. .(XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 153&154

Hành xác không phải là yếu tố giác ngộ

Sống lõa thể, bện tóc
Trét tro, nhịn uống ăn
Sống nhớp, chuyên ngồi xổm
Trên đất cát nằm lăn
Không làm người thanh tịnh
Nếu lòng còn nghi nan

(Việt dịch Tỳ Khưu Gi�c Đẳng )

TT Trí Siêu :........ .(XEM TIẾP)


Phẩm 11 : Già Yếu - Phẩm Già Yếu (Jaraa Vagga) - Kệ ngôn 155&156

Trẻ không tu già khổ lụy

Thời trẻ không phạm hạnh
Hay sống bằng chí cả
Giờ tựa như cò già
Bên ao khô buồn bã

Thời trẻ không phạm hạnh
Hay dựng xây sự sản
Giống như cung bị gẫy
Lòng hối tiếc, thở than

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

TT Trí Siêu :....... (XEM TIẾP)-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang