Kinh Phap Cu - Pham 9

Phẩm 09: Bà La Môn Tiểu Nhất Y - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 116

Hãy gấp làm điều lành

Hãy gấp làm điều lành,
Ngăn tâm làm điều ác.
Ai châm làm việc lành,
Ý ưa thích việc ác.

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Bà La Môn Tiểu Nhất Y - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 117

 

Đã phạm phải điều ác,
Chớ tiếp tục phạm hoài,
Đừng ham làm việc ác,
Tích ác, khổ dẳng dai.
(Bản Việt dịch của TK Giác Đẳng )

TT Giác Đẳng. Phải nói rằng ác nghiệp là một phần hết sức dễ nhận ra trong đời sống của chúng ta, chúng ta không thể nói anh A xấu anh B tốt, vì vậy giữa anh A và anh B hai vấn đề nên thảo luận riêng biệt với nhau. Khi đi qua những câu Phật ngôn ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy đối với Đức Phật thì mỗi chúng ta đều có khả năng rất lớn trong việc trở thành một người tốt và đồng thời chúng ta có một khả năng rất lớn trong việc trở thành một người xấu. Là một người phàm dĩ nhiên một chúng sanh sống trong cuộc đời này chúng ta không thể quên rằng những phiền não trong nội tâm chúng ta rất có thể dễ dàng bộc phát đến độ nó có thể đánh mất đi tất cả những lợi lạc, Đức Phật Ngài dùng chữ "tự đào bới lấy gốc của mình". (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Bà La Môn Tiểu Nhất Y - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 118

Chứa thiện được an lạc

Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.

(Việt dịch T K Giác Đẳng)

Giảng Sư : XEM TIEP


 
   

Phẩm 09: Cấp Cô Độc và vị Thần - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 119-120

Người ác thấy là hiền.
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.

Người hiền thấy là ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi thiện nghiệp chín muồi,
Người hiền thấy là thiện

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

Giảng Sư : (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 121

Đừng xem thường nghiệp bất thiện nhỏ

Chớ xem thường ác nhỏ
Cho rằng đã có sao
Như nước từng giọt rỏ
Đầy bình mới thấy nao
Người ngu chứa đầy ác
Do tích tập tuôn trào

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

Giảng Sư : ... (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 122

Việc thiện dù nhỏ bé vẫn qúi

Chớ xem thường thiện nhỏ
Cho rằng có là bao
Như nước từng giọt rỏ
Bình sâu cũng dâng trào
Người thiện đầy đức thiện
Nhờ huân tập dài lâu

(Việt dịch TK Giác Đẳng)

Giảng Sư : .(XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 123

Hãy ý thức con đường nguy hiểm

Như thương buôn nhiều tiền
Tránh một mình hiểm lộ
Như người tránh độc tố
Hãy tránh ác như vậy

(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : .... (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 124

Vô tác vô sở tạo

Như tay không thương tích
Có thể cầm độc dược
Độc không làm hại được
Vô tác vô sở tạo

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

Giảng Sư :.... (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 125

Hại người bất hại ác báo vô cùng

Ai hại người bất hại
Người vô cấu vô nhiễm
Như tung bụi ngược chiều
Ác quả nghiền ác hiểm

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 126

Hiện tại và tương lai

Một số đi đầu thai
Kẻ ác sinh địa ngục
Người thiện sinh cõi phúc
Bậc vô lậu niết bàn

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư : ..(XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 127

Đi đâu trốn thoát quả của nghiệp?

Dù hư không, biển cả
Hoặc hang thẳm núi cao
Để người trốn ác quả
Được an toàn ẩn náu

.(Việt dịch TK Trí Siêu)

Giảng Sư :.... (XEM TIẾP)


Phẩm 09: Ác hạnh - Phẩm Ác (Papa Vagga) - Kệ ngôn 128

Không nơi trốn thoát tử thần

Dù hư không, biển cả
Hoặc hang thẳm núi cao
Không chỗ để bôn đào
Thoát khỏi tay thần chết

.(Việt dịch TK Giác Đẳng )

Giảng Sư .. (XEM TIẾP)


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang