Kinh Phap Cu - Pham Hoa

Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 44 & 45

Hăy quán triệt mảnh đất nội tâm?

Ai quán triệt đất này
Dạ ma, nhân, thiên giới?
Ai hiểu được pháp cú
Đă được khéo thuyết giảng
Như chuyên viên lựa hoa?

Hữu học quán triệt đất
Dạ ma nhân, thiên giới
Hữu học hiểu pháp cú
Đă được khéo thuyết giảng
Như chuyên viên lựa hoa

(Việt dịch TK Giác Đẳng)

TT Trí Siêu Bài kệ số 45 "Bậc hữu học chinh phục quả đất cõi dạ ma cõi thiên giới, bậc hữu học hiểu Pháp Cú được khéo thuyết như người chọn hoa." Trước hết chúng ta phải hiểu rằng trong hai bài kệ này Đức Thế Tôn Ngài có dụng ý nhắc nhở các vị Tỳ Kheo không nên mất phí nhiều thời gian, hôm nay nếu chúng ta không làm được thiện pháp để trôi qua đến ngày mai thì thời gian sẽ bị bỏ trôi. Thời gian trôi qua không nắm lại được, trong việc tu tập cũng vậy chúng ta không thể nào trì niú thời gian, chúng ta bỏ phí thời gian quá nhiều để cho những việc vô ích. (XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 46

Hăy hủy diệt "Mũi tên hoa"

Biết thân dường bọt nổi
Hiểu thân là ảo hoá
Hủy tên hoa của ma
Vượt tầm mắt tử thần
(Bản Việt dịch của TT Giác Đẳng)

TT Trí Siêu Bài kệ này đă được Đức Thế Tôn thuyết tại thành Xá Vệ, trong duyên khởi là một vị Tỳ kheo hành thiền ở rừng, và vị Tỳ kheo này nhiệt tâm tinh cần thực hành SaMôn pháp với đề mục thiền quán, nhưng vị ấy lúc đầu chưa đạt được kết quả, vị Tỳ kheo đó quyết định trở về đảnh lễ và hầu pháp với Đức Thế Tôn để học hỏi thêm về đề tài thiền quán.(XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 47

Mộng và Thực

Người nhặt hoa dục lạc
Ḷng tham nhiễm mê si
Tử thần đoạt mạng đi
Như lụt cuốn làng ngủ.

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu Ở đây khi trình bày duyên sự bài kệ, chúng tôi nhận thấy cần phải nói rõ điểm này để quý vị không ngạc nhiên, bởi vì dựa vào sự kiện mà vua Vidùdabha và đoàn tùy tùng ngủ say mê dưới lòng sông cạn đến nổi bị nước lụt cuốn trôi nhận chìm vào biển cả. Đức Phật Ngài muốn lấy hình ảnh này làm đề tài để thuyết pháp cho chúng Tỳ kheo. (XEM TIẾP)


 
   

Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 48

Quyền Lực Tử Thần

Người hái hoa dục lạc
Ư đắm nhiễm say sưa
Khi ḷng dục chưa vừa
Bị thần chết chinh phục

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu: Người nhặt các loại hoa" ở đây các loại hoa ám chỉ cho dục lạc ngũ trần và tất cả những vật ngoại thân, những tài sản mà chúng sanh chấp thủ ôm ấp, cũng giống như người thợ làm hoa tìm kiếm những bông hoa đẹp chất chứa lại để kết thành những tràng hoa như thế nào, thì đối với chúng sanh với ý đắm say tham nhiễm nên chúng sanh luôn luôn có sự tầm cầu tìm kiếm những bông hoa dục lạc là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc hoặc là những tài sản bất động sản hay động sản như ruộng vườn hoặc nhà cửa, các vật dùng ở trong nhà y phục vàng bạc v.v... Đối với chúng sanh khi ý đắm say tham nhiễm, nhặt các loài hoa dục lạc như vậy chúng sanh không bao giờ thoả mãn được trong các dục. (XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 49

Bậc thánh như ong hút mật hoa.

Hiền sĩ đi vào làng
Như loài ong đến hoa
Không tổn hại hương sắc
Hút mật xong bay đi

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Giác Đẳng:: Ở đây Đức Phật đưa ra hai hình ảnh; một hình ảnh của một bậc Thánh là một bậc hiền thiện đi vào trong làng xóm chỉ lấy một cái gì tốt đẹp nhất, nghĩa là khơi dậy cái gì đẹp nhất trong lòng người, đó là tín tâm, đó là những tánh hạnh chân thiện của con người, nhưng hoàn toàn không một mảy may phương hại đến đời sống của người đó. Và Đức Phật Ngài dùng một hình ảnh của một loài ong đi hút mật các nhụy hoa và hút mật rồi bay đi chứ không làm tổn thương hương sắc của loài hoa. (XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 50

Hăy tự t́m lỗi ḿnh

Đừng nh́n lỗi người khác
Có làm hay không làm.
Nên tự t́m lỗi ḿnh
Có làm hay không làm.

(Việt dịch TK Giác Đẳng)

TT Giác Đẳng:: Mới đọc bài kệ này chúng ta lại nghe như là một câu phương ngôn, và thật sự nếu chỉ nghe bài kệ này mà không có đọc được duyên sự hay bối cảnh Đức Phật thuyết ra bài kệ này thì chúng ta cũng không thể nhận ra đó là một thái độ hết sức khôn ngoan trong cuộc sống. Và bởi vì chúng ta quen nhìn đạo giáo như là một nền luân lý, do đó có rất nhiều lời dậy đặc biệt là Phật ngôn chúng ta cứ nghĩ ở trong một khuôn khổ là những lời dậy cái gì nên làm và cái gì không nên là, nhưng mà tàng ẩn phía sau đó là cả một nghệ thuật bí quyết sống, và đây là một thí dụ rất điển hình. (XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 51 & 52

Nói không làm không giá trị

Như bông hoa tươi đẹp.

Có sắc không mùi hương.

Cũng vậy dù thiện ngôn.

Không làm không kết quả.

Như bông hoa tươi đẹp.

Có sắc có mùi hương.

Cũng vậy, lời thiện ngôn.

Có làm, mới kết quả.


(Việt dịch TK Trí Siêu )

TT Trí Siêu:  Giáo pháp của Đức Phật được thuyết giảng toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, giáo pháp này có công năng hướng thượng, giáo pháp này cần phải được người trí tự mình tỏ ngộ và giáo pháp của Đức Phật được khéo thuyết như vậy, nhưng đối với người nghe giáo pháp mà không lãnh hội không khéo tác ý và không có sự thực hành thì người đó cũng không nếm được hương vị của giáo pháp. (XEM TIẾP)

TT Giác Đẳng:  Phải nói rằng chúng ta rất dễ thỏa măn với học thuyết, với chữ nghĩa và với những ǵ tŕnh bày qua ngôn ngữ. Đó là một điều rất tự nhiên của đời sống. Bởi v́ trên phương diện truyền thông có thể nói ư nghĩa và lư lẽ được tŕnh bày một cách rơ ràng và trong sáng th́ hầu như nó làm cho chúng ta có nhiều thỏa măn. Cần thiết hơn nữa, cao hơn nữa là tác dụng của điều đó trong đời sống.(XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 53

Người khéo léo sẽ kết nhiều kiểu ṿng hoa

Như từ một đống hoa
Nhiều tràng hoa được kết.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Làm được nhiều thiện sự

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

TT Trí Siêu:: Trong bài kệ đã minh họa một hình ảnh từ một đống hoa người ta nhặt những bông hoa đẹp kết thành nhiều tràng hoa. Cũng vậy với thân sanh tử cần phải làm nhiều thiện sự. Danh từ thân sanh tử jātena maccena, chỉ cho đời sống của chúng ta hay nói cách khác đối với thân tứ đại giả hợp, luôn luôn có sự biến đổi vô thường, sanh, già, bệnh, chết. Tuy nhiên nếu biết tận dụng sắc thân này, kiếp sống này làm nhiều thiện sự thì điều đó sẽ đưa đến nhiều lợi ích. (XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 54 & 55

Hương Thơm Ngược Gió

Hương hoa không ngược gió,
Gỗ trầm và mộc hương,
Hoa lài cũng không thể
Chỉ có hương đức hạnh
Mới bay ngược chiều gió.
Bậc hiền nhân toải khắp
Vang danh bốn phương trời.

Gỗ trầm hay mộc hương,
Hoa sen hoặc hoa lài
Trong các thứ hương đó,
Giới hương là tối thượng

.(Việt dịch TK Trí Siêu)

TT Trí Siêu: Ở đây chúng ta cần phân biệt như thế nào là giới hương bay ngược chiều gió và tỏa mùi hương khắp bốn phương, đó là giữ giới như bậc Thánh. Nếu giữ giới như giới cấm thủ, như kẻ chăn bò, như kẻ ngoại đạo thì hương thơm của giới hạnh sẽ không có. Những người giữ giới như bậc Thánh mới đem đến sự lợi ích, an vui. Hương đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Những hương đó sẽ bay ngược chiều gió và tỏa cùng khắp các chân trời.

(XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 56

Giá Trị Của Đức Hạnh

Trầm hương hay mộc hương,
Hương này ít giá trị
Hương giới hạnh tối thượng
Bát ngát giữa chư thiên

.(Việt dịch TK Trí Siêu)

TT Trí Siêu: Bài kệ đã dạy cho chúng ta một điều, nếu đời sống được an trú trong thiện pháp và nhất là thành tựu được giới hạnh, với một người có đức hạnh thanh cao sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt khắp Chư thiên và nhân loại. Dầu cho các cõi Chư thiên, các vị ấy cũng thưởng thức được hương giới hạnh này và đem lòng hoan hỷ. Ở cõi người, các bậc thiện trí thức khi biết được những người có giới hạnh thanh tịnh trong sạch thì các vị đó hằng tán dương khen ngợi và năng thân cận gần gũi.

(XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 57

Xóa Tan Dấu Vết

Bậc đầy đủ giới đức
An trú không buông lung
Giải thoái với chánh trí
Ma chẳng biết đường đi

.(Việt dịch TK Trí Siêu)

TT Giác Đẳng: Mới vừa nghe câu kệ này chúng ta có cảm tưởng như là câu kinh Pháp Cú ca ngợi một lối sống thanh thản, một lối sống tốt đẹp, nhưng mà thưa qúi vị, duyên sự của câu kinh Pháp Cú này cho chúng ta hình ảnh hết sức bi tráng nói về một cái chết và ở trong cái chết này được lãnh hội và nhận định bởi ba cái nhìn khác nhau

(XEM TIẾP)


Phẩm 04: Cái Đẹp Trong Đời - Phẩm Hoa (Puppha Vagga) - Kệ ngôn 58 & 59

Sen Mọc Giữa Bùn Tanh

Như giữa đống rác bẩn,
Đổ bỏ bên đường cái
Tại đấy hoa sen nở
Thơm sạch vui lòng người

Cũng vậy giữa chúng phàm,
Uế nhiễm và tối tăm
Đệ tử bậc Chánh Giác
Với trí tuệ chói sáng

.(Việt dịch TK Trí Siêu)

TT Giác Đẳng : Có nhiều bản trường ca về tâm linh được ghi trong Vệ Đà, được ghi chép rất nhiều trong các kho tàng giáo điển của các tôn giáo, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một bài ca khác, trong bài ca này nói lên vẻ đẹp của cuộc sống rất chơn chất, rất thực ở những gì được ví dụ.. Bởi khi Đức Phật đưa ra hai hình ảnh không hoàn toàn mang tính cách ví von, mà hình ảnh này nói lên một tâm trạng thật sự của một người đầy đạo tâm sống giữa cuộc đời này, niềm tin trong sạch, tâm ý và cách hành sự của mình một cách tự nhiên không có mưu đồ, không giả tâm đối với những người thuộc đạo giáo khác, thái độ đó rất khó tìm ở những người ngoài Phật giáo, ở những tín đồ không tin Phật Pháp Tăng.

(XEM TIẾP)


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang