Images/Banner_P3.jpg

Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 33 &34

Người Tu Cần Hiểu Tâm Ḿnh

Tâm yếu đuối giao động

Nhiếp, hộ thật khó khăn

Như thợ khéo chuốt tên

Bậc trí ǵn tâm thẳng

Tâm (tu) vùng vẫy mạnh

Như cá trên đất khô

Tách ra khỏi thủy tánh

Hăy đoạn tận ma lực

(Việt dịch TK Giác Đẳng)

TT Giác Đẳng:Là người Phật tử hay ngay cả không phải Phật tử, chúng ta đều nhận rằng nền văn hóa của đạo Phật là nền văn hóa tâm linh, và con đường tu Phật là con đường tu tâm, do có thể an tịnh được tâm trí lắng đọng được phiền năo cuối cùng chúng ta có thể thành tựu chánh trí và v́ vậy con đường thanh tịnh hóa nội tâm là một trong những điều thiết yếu khi nói đến sự tu Phật. (XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 35

Tâm Tư Khó Điều Phục

Tâm manh động, khó nắm
Quay cuồng theo thị dục
Thiện thay tâm điều phục
Tâm thuần ắt an lạc

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu giảng:Bài kệ này được Đức Phật thuyết tại thành Sàvatthi (Xá-vệ) chùa Kỳ Viên (Jetavana) của trưởng giả Anàthapindika Cấp Cô Độc, đề cập đến câu chuyện một vị Tỳ Kheo đến làng Màtika hành đạo (XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 36

Không phải dễ thấy biết tâm ḿnh

Tâm sâu kín khó thấy
Theo thị dục xoay cuồng
Bậc trí ǵn tâm ư
Pḥng hộ tâm an lạc.

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu giảng: Bài kệ Pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết tại Jetavana, đề cập đến câu chuyện của một vị Tỳ kheo mới tu trong Phật Pháp đă có sự bất măn và có ư muốn hườn tục trở về làm người cư sĩ. (XEM TIẾP)

ĐĐ Uyên Minh giảng: Có lẽ chúng ta cũng đồng ý với nhau một điều rằng, có tìm hiểu, có tu Phật mình mới có dịp ngồi lại để ý cái tâm của mình. (XEM TIẾP)


 
   

Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 37

Bóng Ma Tâm Thức

Độc hành cơi xa xăm

Chập chờn trong hang thẳm

Ai điều phục tâm ấy

Thoát ma chướng trói trăn

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Giác Đẳng:trong bài học này chúng ta nghe một câu chuyện rất b́nh thường. Một vị sa di sau mùa an cư kiết hạ trở về thăm vị sư bác của ḿnh cũng tu trong một ngôi chùa. Trứơc khi rời nơi an cư kiết hạ th́ vị sa di này được Phật tử cúng dường cho hai khúc vải. . (XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 38 & 39

Tâm Ma Tâm Phật.

Người tâm không an lập
Không hiểu chân diệu pháp
Niềm tin bị giao động
Tuệ giác không thể nhập

Ai tâm không cảm nhiễm
Ai tâm không quấy phiền
Bỏ cả ác và thiện
Bậc tỉnh thức vô úy

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu giảng: Trong bài kệ số 38 Đức Thế Tôn đã thuyết giảng nội dung đề cập đến trạng thái tâm của kẻ phàm phu. Bài kệ thứ hai tức kệ ngôn số 39,Đức Phật đề cập đến  trạng thái tâm của vị Thánh đã đoạn lậu tức là vị thánh A-la-hán, bậc đã giải thoát.(XEM TIẾP)

TT Giác Đẳng: Tâm một bậc hoàn toàn giải thoát không bị tràn ngập, bị thấm bởi những dục vọng. Tâm của vị này giống như lá sen không vương lại những giọt nước trên mình. (XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 40

Ma Ngoài Ma Trong

Hiều thân như đồ gốm
Trụ tâm như thành tŕ
Chống ma bằng gươm trí
Vô trước, giữ chiến thắng

(Việt dịch TK Giác Đẳng)

TT Trí Siêu Trong đời sống hàng ngày người Phật tử chúng ta khi nghe pháp, hoan hỷ trong pháp có được niềm tin trong Phật Pháp, đây là sự chiến thắng mà chúng ta dành được, nhưng chúng ta chỉ gìn giữ sự chiến thắng đó chớ không nên có sự kiêu ngạo. Cũng vậy khi chúng ta có tâm hoan hỷ trong việc bố thí xả tài thì thiện pháp này được xem như là một chiến thắng chúng ta đạt được, hãy giữ hạnh bố thí đó nhưng không nên có sự kiêu mạn đối với hạnh bố thí của mình. (XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 41

Người Độc Hiểm Tự Hủy Chính Mình

Rồi đây thân xác này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất nằm vô thức,
Như gỗ mục bên đường.

(Việt dịch TK Giác Đẳng)

TT Trí Siêu: Đức Phật thuyết bài kệ này khi đề cập đến câu chuyện của vị Tỳ Kheo tên là Pùtigatatissa, vị Tỳ Kheo này lâm một chứng bịnh quái lạ rất nguy hiểm đó là bịnh nổi u nhọt khắp toàn thân và lúc ban đầu thì bịnh chỉ phát ra những nhọt nhỏ như hạt đậu xanh rồi sau đó lớn dần, cuối cùng làm mủ và bể ra nước vàng chảy cùng khắp và khiến cho thân của vị này đau đớn nhức nhối khó chịu từ ngoài thịt cho đến trong xương, cả y phục cũng bẩn dơ cấu uế do máu và mủ. Thoạt đầu một vài vị sa di và Tỳ Kheo ở bên cạnh để chăm sóc nhưng sau đó vì ghê gớm với tình trạng bịnh hoạn lây nhiễm cho nên tất cả mọi người đều lánh xa và để vị Tỳ Kheo Pùtigatatissa nằm một mình

(XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 42

Tâm tà là kẻ thù nguy hiểm nhất

Kẻ thù hại kẻ thù

Oan gia hại oan gia

Điều gây tác hại hơn

Chính là tâm hướng tà


(Việt dịch TK Giác Đẳng )

ĐĐ Tuệ Quyền:Đây là điều thiết nghĩ trong cuộc sống thường nhựt, trong cuộc sống b́nh thường của chúng ta.  Chúng ta gặp rất nhiều từ kẻ thương, người ghét. Rồi sự thù hằn từ ở lời nói cũng như hành động và tâm ư . Tất cả do tâm chúng ta tạo tác(XEM TIẾP)


Phẩm 03: Đời Sống Nội Tại - Phẩm Tâm Ư (Citta Vagga) - Kệ ngôn 43

Tâm Lành Là Quyến Thuộc Tốt Nhất

Cha mẹ và quyến thuộc
Có điều không làm được
Khi cơi ḷng thiện chân
Tạo vô vàn phúc đức

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng )

TT Trí Siêu : Chúng ta găp những điều đau khổ và những đau khổ đó chính do hạnh nghiệp ác do thân, do khẩu, do ư mà ta đă tạo trong quá khứ hoặc mới đây. Những ác nghiệp này khiến cho chúng ta bị đau khổ, sự đau khổ này do tự ḿnh làm phải do tự ḿnh tháo gỡ. Tự ḿnh đem lại hạnh phúc thật sự cho ḿnh, làm cho ḿnh tốt đẹp và thoát khỏi những hậu quả đắng cay do ḿnh tạo ác nghiệp trong quá khứ hoặc gần đây. XEM TIEP


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b |MucLuc |

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang