Treasury of Truth Chapter 1. Twin Verses

Phẩm 01: Ư niệm Thiện Ác - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 01

Cội Nguồn Chính Tại Tự Tâm

Ư dẫn đầu các pháp
Ư chủ tŕ, tạo tác
Nếu ngôn từ, hành động
Với tâm ư nhiễm ác
Khổ theo tựa bánh xe
Đi sau dấu chân ḅ
(Việt dịch TK Giác Đẳng)

ĐĐ Lá Bối Giảng: kệ ngôn này kể về một vị trưởng lăo chẳng may v́ tiền duyên trong đời quá khứ đă tạo ác nghiệp do vậy trong đời sống hiện tại dầu đă chứng quả vị thánh nhân, tuy nhiên Ngài phải nhận chịu các ác nghiệp trong đời quá khứ trong đời sống hiện tại. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Ư niệm Thiện Ác - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 02

Khi Tâm Là Suối Nguồn Phúc Lạc

Ư dẫn đầu các pháp
Ư chủ tŕ, tạo tác
Nếu ngôn từ, hành động
Với tâm ư trong sáng
An lạc sẽ theo sau
Như bóng không rời h́nh
(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu: Bài kệ Pháp Cú số hai học về duyên sự của cậu công tử Mattakundali, một vị công tử con nhà bá hộ, vi` người cha quá bỏn xẻn nên cậu công tử này sống cũng như một người nghèo khổ. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Ư niệm Thiện Ác - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 03, 04

Hận Ḷng Chất Chứa Lâu Ngày Dày Thêm

Ai ôm niềm hận rằng:
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi"
Hận c̣n măi khôn nguôi

Ai không ôm niềm hận:
"Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi"
Hạn thừ ắt tự nguôi
(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)


TT Giác Đẳng: Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa qúi vị, trong hai kệ ngôn Kinh Pháp Cú chúng ta học ngày hôm nay, tuy rằng đă được Đức Thế Tôn giảng trong một trường hợp một câu chuyện nhỏ xảy ra nhân đo' Đức Thế Tôn dạy điều này, nhưng hai bài kệ đo' co' một y' nghĩa đặc biệt lớn trong một thế giới đầy tranh chấp của chúng ta (XEM TIẾP)

 
   

Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 05

Chỉ Có Từ Bi Mới Xoá Được Hận Thù

Lấy hận để rửa thù
Trên đời không thể có
Từ bi diệt hận thù
Là thiên thu định luật

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

ĐĐ Pháp ĐăngNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con giảng kệ ngôn số 5 trong kinh Pháp cú nói về tích nữ dạ xoa và một thiếu nữ . Với duyên sự này Đức Phật nói lên trong đời sống này những người không biết pháp và luật Đức Phật, không nghe được lời dạy của Bậc Đạo sư, những chúng sang này sẽ lăn trôi trong bến bờ sanh tử và luôn cột oan trái trong cơi đời này. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 06

Thế Gian Tranh Chấp V́ Thiếu Ư Thức

Người kia không hiểu được
Tranh chấp khiến tiêu vong
Ai hiểu rơ điểm này
Mọi hơn thua lắng đọng
(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

TT Trí Siêu : Phẩm Song Đối này có nhiều điều đặc biệt phải nói đó là kiến thức tu tập hết sức quan trọng. Hai bài đầu đức Phật đă dạy chúng ta về cái lư nghiệp báo. Đến những bài sau, từ số 3, số 4 cho đến bài ngày hom nay đức Phật đă dạy cho chúng ta về cách tu tập (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 07, 08

Hai Lối Sống, Hai Trạng Thái

Ai sống chuộng mỹ tướng
Không pḥng hộ các căn
Ăn uống không tiết độ
Biếng lười không nỗ lực
Ma áp đảo kẻ ấy
Như gió thổi cây yếu

Ai sống quán bất tịnh
Khéo ǵn giữ các căn
Tiết chế trong ẩm thực
Với tịnh tín chuyên cần
Ma không thể áp chế
Như gió cuồng núi đá

TT Trí Siêu: Anh em Tôn giả Mahakala xuất gia theo Phật. Người anh chí thành tu tập. Vị này thường đến tha ma mộ địa tu tập thiền quán. Ngày kia trong lúc quán niệm về một xác chết, tuệ giác bừng khởi vị này chứng đạt quả vị A La Hán( (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 09 & 10

Thực Chất Quan Trọng Hơn H́nh Thức

Ai mặc vải cà-sa
Tâm chưa bỏ ô nhiễm
Không tự chế, không thật
Không xứng với cà-sa

Ai từ bỏ ô nhiễm
Khéo nghiêm tŕ giới hạnh
Sống chân thực, tự chế
Thật xứng với cà-sa
(Việt dịch Tỳ Khưu Trí Siêu)


ĐĐ Uyên Minh: Trong duyên sự có đề cập đến tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa, một nhân vật khá nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 11 & 12

Giá Trị Của Cái Nh́n Đúng

Điều giả cho là thật
Điều thật thấy là giả
Do tư duy tà vạy
Chúng không đạt chân lư

Điều thật biết là thật
Điều giả hiểu là giả
Do tư duy chân chánh
Chúng đạt được chân lư
(Việt dịch Tỳ Khưu Trí Siêu)

TT Tuệ Siêu: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chúng ta, trừ ra các bậc Thánh đều có cái nh́n sai lệch trong mọi vấn đề. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Tự Thân - Phẩm Tự Ngă (Yamaka Vagga)  - Kệ ngôn 13 và 14

 

Ái Luyến Xâm Nhập Tâm Yếu Kém

Như ngôi nhà vụng lợp,
Nước mưa len lỏi vào,
Tâm không tu cũng vậy,
Tham dục rỉ rả vào!

Như ngôi nhà khéo lợp,
Nước mưa không thấm vào,
Tâm khéo tu cũng vậy,
Tham dục khó lọt vào

(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng)

ĐĐ Pháp Đăng: Sau khi bắt đầu chuyển pháp luân, Thế Tôn rời Vương Xá và đến ngụ tại Veluvana. Trong trong khi nghi lễ Quán đảnh và đám cưới của hoàng tử Nan-đà đang tiến hành, đức Đạo sư bước vào nhà khất thực, đặt b́nh bát vào tay Nan-đà và chúc phúc (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 15

Kẻ Ác Bị Phiền Muộn


Nay sầu, đời sau sầu
Kẻ ác hai đời sầu
Nó sầu khổ phiền muộn
Thấy nghiệp uế ḿnh làm
(Việt dịch Tỳ Khưu Trí Siêu)

TT Giác Đẳng: Khi nói đến nghiệp báo Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng mỗi một việc làm ở trong cuộc sống này, điều đó là việc làm của thân, hay là lời nói của khẩu, hoặc suy tư của y', nó để lại nhiều vết tích và những vết tích này chúng ta khó có thể nắm bắt được hết, khó có thể thấy rơ được (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 16

Người Làm Thiện Thường Hoan Hỷ

Giờ vui, sau cũng thế
Người làm lành hân hoan
Nhớ tịnh nghiệp đă làm
Niềm vui càng to lớn
(Việt dịch Tỳ Khưu Giác Đẳng

TT Giác Đẳng: Bài kệ ngôn 16 này có một số điểm trở thành quen thuộc trong sinh hoạt Phật Giáo từ nghi lễ cho đến tụng niệm và một số hiện tượng mà chúng ta gọi hiện tượng sắp lâm chung được đề cập đến trong lịch sử. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 17

Hành Động Ác Bị Khổ Tâm

Nay khổ đời sau khổ
Kẻ ác hai đời khổ
Khổ tâm: "Ta làm ác"
Sanh ác thú khổ hơn
(Việt dịch Tỳ Khưu Trí Siêu)

TT Giác Đẳng: Đây là một bài kệ có thể nói có một ư nghĩa rất quen thuộc, nhất là người Phật tử chúng ta tin vào luật nhân quả và chúng ta cũng tin vào những xáo trộn trong cuộc sống do phiền năo gây lên.  Đối với những người tu học, thỉnh thoảng chúng ta nên có những chiêm nghiệm về cuộc sống chung quanh.  ((XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 18

Hạnh Phúc Của Người Thiện

Nay sướng, đời sau sướng
Làm phước hai đời sướng
Sung sướng: "Ta làm phước"
Sanh cơi lành sướng hơn
(Việt dịch Tỳ Khưu Trí Siêu)

TT Trí Siêu: Trong bài kệ, Đức Phật đă dạy ư nghĩa nói lên giá trị của người làm thiện, của điều thiện và sự hạnh phúc của người làm thiện. Nếu tất cả chúng ta đều hiểu được giá trị của điều thiện th́ chắc chắn chúng ta sẽ hoan hỷ, an trú trong điều thiện. (XEM TIẾP)


Phẩm 01: Thiện Ác Phân Minh - Phẩm Song Yếu (Yamaka Vagga) - Kệ ngôn 19 & 20

Nói Hay Không Bằng Làm Hay

Dù nói nhiều kinh điển
Phóng túng, không thực hành
Chẳng hưởng sa môn quả
Như mục đồng đếm ḅ

Dù nói ít kinh điển
Nhưng sống thực hành pháp
Đoạn trừ tham sân si
Tỉnh giác, tâm giải thoát
Không chấp thủ mong cầu
Đời này hoặc đời sau
Ắt hưởng sa môn quả
(Việt dịch Tỳ Khưu Trí Siêu)

TT GIÁC ĐẲNG: Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về hai kệ ngôn 19, 20 trong Phẩm Song Yếu. Hai kệ ngôn này đều nói lên một ý nghĩa, đề cập đến một sự việc trực tiếp đặc biệt quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Hầu như ít người trong cuộc đời này có được thái độ vừa phải ở trong cách sống, cách nghĩ, cách ăn, cách uống. (XEM TIẾP)


-ooOoo-

Dầu trang Phẩm 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26b | MucLuc |

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang