***Hân Hoan Đón Chào Chư Tôn Đức và Quí Phật Tử***


Phật tử chùa Pháp Luân
Hành Tri`nh về Phương Đông
Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, Thái Lan
Ngày 27 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, 2004

Phật tử Minh Hạnh : Kính thưa Thầy, con xin đại diện toàn thể các bác, các anh chị trong phái đoàn hành hương xin đê đầu thành kính cảm tạ ơn Thầy, dù công việc Phật sự đa đoan đă vi` tấm lo`ng tha thiết cầu đạo của chúng con, Thầy đă không quản mệt nhọc, đường xá xa xôi, tốn bao công sức, tiền bạc và Thầy đă đem tâm huyết để tổ chức chuyến đi hành hương ky` này cho chúng con, cho chúng con được thấy tận mắt, được nghe những bài thuyết pháp của Thầy ban cho trên đường đi hành hương, để mở rộng cánh cửa tâm linh của chúng con, và để chuyển đạo tâm cho chúng con. Thật là vô cùng xúc động, chúng con không biết gi` hơn là thành kính đê đầu kính cảm tạ ơn Thầy, và với con Thầy là đấng từ bi, là gương sáng soi đường cho con trên con đường tầm cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Để xem tất cả 230 hi`nh ảnh
Slide Show - Hanh Huong An Do
Slide Show - Hanh Huong Trung Quoc
Slide Show - Hanh Huong Thai Lan

Để coi rieng từng tam xin bam vao so trang duoi day:

[01]  [02]  [03]  [04]  [05]  [06]  [07] 


TT Giác Đẳng trả lời câu hỏi có kinh sách nào khuyên Phật tử chiêm bái 4 nơi động tâm

TT Giác Đẳng tường thuật - --------------(Ấn Độ - Bồ Đề Đạo Tràng)

TT Giác Đẳng tường thuật - (Ấn Độ - Kushinagar, Nepal - Lâm Ty` Ni)

TT Giác Đẳng tường thuật ------------------------ (Ấn Độ - Taj Maha)

TT Giác Đẳng tường thuật - Trung Hoa (Xishuan Banna, Lijian-Lệ Giang

TT Giác Đẳng tường thuật ------ --------Trung Hoa (Đại Ly', Côn Minh)

TT Giác Đẳng tường thuật ------ --------Thái Lan (Bangkok - Ayuthaya)

Phật tử Minh Hạnh Hành Tri`nh Về Phương Đông - ky' sự

Bồ Đề Đạo Tràng - Minh Hạnh ky' sự

Bên Bờ Sông Hằng - Minh Hạnh ky' sự

Ngă Qủi - Minh Hạnh ky' sự   www.dieuphap.com   www.Buduc.com