Thiền Tứ Niệm Xứ - 12-2011

Trước nhất chúng ta định nghĩa chữ "Niệm Xứ". Chữ Niệm dịch từ chữ Phạn là "Sati". Chữ Niệm này có ba khía cạnh nên ghi nhận, đó là:
- Chú ư (Sati)
- Chú ư một cách thiện xảo (Yonisomanasikara)
- Và chú ư một cách bền bỉ. -  TT Giác Đẳng

 

Thập Nhị Duyên Khởi - 11-2011

Đề tài của bài kinh này gọi là căn bản trí hay trí tuệ là nền tảng. Dĩ nhiên ở tại đây chúng ta hiểu đó là tuệ giác là trí tuệ giác ngộ hay là sự nhận thức cao nhất khi chúng ta đề cập đến sự hiểu biết về thế giới này.. -  TT Giác Đẳng

 

Thế nào là người thức giả - 10-2011

bảy pháp của bậc thiện trí này ai mà có được bảy pháp này Đức Phật gọi là bậc thức giả, bậc hiểu biết, bậc thiện trí, bậc đáng được cung kính.. - TT Giác Đẳng- .. -  TT Giác Đẳng

 

Khổ, vô thường và vô ngă - 9-2011

Ba pháp Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã là ba pháp tuy rằng là nền tảng rất căn bản của Phật Pháp nhưng lại là ba điều không có người Phật tử nào mà không nên biết và không thể áp dụng vào đời sống hàng ngày được.. -  TT Giác Đẳng

 

Đề Án: Vu Lan Cứu Khổ - 8-2011

cho dù chúng ta không hiểu nhiều về thế giới bên kia, về cái ǵ xảy ra sau khi chết, nhưng lấy cái tri kiến hàng ngày th́ cũng đủ cho chúng ta có một nhận thức xác đáng về việc nên làm cái ǵ và không nên làm cái ǵ cho một người thân quá văng.. -  TT Giác Đẳng

 

Bài Mới" Tháng 7 năm 2011

Ư tưởng về bồ đề tâm thật không thể nghĩ bàn! Nó khiến cho tất cả những công việc nào không liên quan đến việc làm lợi lạc cho chúng sanh trở nên buồn chán và bất toại nguyện. Ta thật sự sẽ không c̣n hứng thú hay thưởng thức được đời sống của ḿnh, ngoại trừ công việc đầy ư nghĩa này. Tất cả mọi thứ khác sẽ trở nên vô nghĩa, trống rỗng và không có thực chất. -  Lama Zopa Rinpoche

 

Bài Mới" Tháng 6 năm 2011

Nói đến trí hướng th́ từ cổ chí kim, từ đông sang tây, người ta đều nhấn mạnh đến một điều; con người sống muốn có tương lai sáng lạn th́ người đó phải lập trí, phải nuôi trí lớn. Nhưng nói như vậy th́ thật sự chỉ có phân nửa câu chuyện, ít khi người ta có định nghĩa xác thực thế nào là thành công ở trong cuộc sống.. -  TT Giác Đẳng

 

Bài Mới" Tháng 5 năm 2011

Như là một lần nào đó chúng ta xuống biển ở một nơi nước rất trong cát trắng, vốc lên tay một vốc nước rất trong, rất ấm, rất đẹp như là cả đại dương nằm trong bàn tay của ḿnh, rồi bây giờ nh́n lại bàn tay của ḿnh tất cả những thứ đó đều không c̣n nữa nó chỉ là một vốc nước trong tay không có cái ǵ giữ măi, chúng ta không thể giữ một đại dương mênh mông ở trong một vốc nước trong tay của ḿnh được.. -  TT Giác Đẳng

 

Bài Mới" Tháng 4 năm 2011

nói chung, cuộc đời th́ đa số gồm những cuộc t́nh cờ, nhưng đối với cuộc t́nh cờ th́ bậc thiện trí nh́n khác người không thiện trí. Nhiều khi từ sự t́nh cờ đó lại trở thành một con đường mới. Cuộc sống mới đó lại là một con đường rất đẹp trong ư nghĩa chân thiện mỹ. -  TT Giác Đẳng

 

Bài Mới" Tháng 3 năm 2011

Sự dính mắc là một bản chất tự nhiên của chúng ta, chẳng những chúng ta bị dính mắc v́ chúng ta không coi nó là bị dính mắc mà chúng ta xem là được dính mắc và chúng ta muốn dính mắc. Không có cái ǵ đó cũng phải t́m ra cho có, có để dính mắc th́ chúng ta mới hạnh phúc và sung sướng với sự dính mắc đó. -  TT Giác Đẳng

 

Bài Mới" Tháng 2 năm 2011

Chắc chắn hôm nay mỗi chúng ta sẽ mang đến cho nhau những lời chúc lành đầu năm, nhưng chúng ta hăy đọc kỹ bài kinh này và suy nghiệm lời của Đức Phật dạy và từ bài kinh này chúng ta sẽ rất hoan hỉ làm tốt lời chúc lành của chúng ta -  TT Giác Đẳng

 

Bài Mới" Tháng 1 năm 2011

Trong Anh ngữ có cụm từ "Conflict of interest" có nghĩa là "Va chạm quyền lợi." Con người của chúng ta trên cuộc sống thực tế thường có những va chạm đến những người gần với ḿnh, v́ sao vậy? Bởi v́ quyền lợi, bởi v́ sự tiếp xúc -  TT Giác Đẳng

 

Đề Án "Bài Mới"  - Tháng 12 năm 2010

Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta nên thấy được một tính gọi là nhất thể của tất cả pháp hành, cái nhất thể đó là ǵ? Là tất cả các hành đều vô thường. Tất cả các hành đều khổ năo....- TT Giác Đẳng -

 

Đề Án "Kathina"  - Tháng 11 năm 2010

Đề án "Kathina " "Đại lễ Tăng Y Kathina là đại lễ hằng năm duy nhất được chính Đức Phật và chư Phật quá khứ ban hành. Trong cung cách cúng dường một bộ y đặc biệt với một số luật định khiến đại lễ nầy trở thành một thắng duyên cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Để t́m hiểu về đại lễ nầy cần đi vào một số chi tiết quan trọng chứ không thể nhận định qua một vài khái niệm...- TT Giác Đẳng -

 

Đề Án "Vô Thường"  - Tháng 10 năm 2010

Đề án "Vô Thường " Thật ra giáo lư về sự vô thường đôi lúc phải được nh́n từ một phương diện rộng lớn để qua đó chúng ta thấy rằng bản thân của mỗi người cũng trầm luân sống trong biển sanh tử vốn không những tương đồng mà vô thường không phải là điều để chúng ta rầu rĩ để chúng ta khóc hay là để chúng ta né tránh, mà vô thường cần được đem vào trong để chúng ta ghi nhận một nhận thức lớn quan trọng..- TT Giác Đẳng -

 

Đề Án "Sự Phát Triển Phật Giáo Ngày Nay"  - Tháng 09 năm 2010

Đề án "Sự Phát Triển Phật Giáo Ngày Nay " Đức Phật Ngài đề cập đến sự có mặt thật sự của giáo pháp, ở trong sự có mặt đó trước nhất là đ̣i hỏi phải có người, người là quan trọng, và sau người chúng ta phải nói yếu tố đến thời gian, và sau yếu tố thời gian chúng ta phải nói đến yếu tố truyền đạt, và sau yếu tố truyền đạt chúng ta phải nói đến tính toàn diện...- TT Giác Đẳng -

 

Đề Án "Hữu Duyên"  - Tháng 8 năm 2010

Đề án "Hữu Duyên " "Trước nhất đạo Phật quan niệm rằng ở trong cuộc đời này sự quan hệ giữa con người và con người, chúng sanh với chúng sanh nó không đơn giản là đẹp là xấu, là hay, là dở mà bên cạnh đó nó c̣n có những yếu tố chúng ta gọi là túc duyên hay là tiền nghiệp..- TT Giác Đẳng -

 

Đề Án "Công Đức  - Tháng 7 năm 2010

Đề án "Công Đức " " Khi nào nói đến diện giải thoát th́ dĩ nhiên là rủ bỏ tất cả, nhưng đă là một chúng sanh sống trong cơi trầm luân này th́ công đức là cái ǵ giúp cho ḿnh được an lạc và mang lại s an lạc cho chúng sanh chung quanh ḿnh..- TT Giác Đẳng -

 

Đề Án "T́nh Thương  - Tháng 6 năm 2010

Đề án "T́nh thương " " Giữ t́nh yêu trong trái tim của bạn. Một cuộc sống mà không có t́nh yêu giống như khu vườn hoa không mặt trời lúc đó những cánh hoa tàn úa.- Oscar Wilde -

 

Đề Án "Hành Tŕnh Tâm Linh  - Tháng 5 năm 2010

Đề án "Hành Tŕnh Tâm Linhn" -Phóng sự về chuyến tu học hành huong Ấn Độ tháng 3 năm 2010

 

Đề Án "Đức Thế Tôn  - Tháng 3 và tháng 4 năm 2010

Đề Án "Đức Thế Tôn -Những bài giảng về  Đức Phật

 

Đề Án "Tín"  - Tháng 2 năm 2010

Đề án "Tín" -Những bài giảng về niềm tin, tháng 02 năm 2010

 

Đề Án "Cát Tường "  - Tháng 01 năm 2010

Đề án "Cát Tường " - Những bài giảng vềđiềm Cát Tường thể hiện trong đời sống hàng ngày , tháng 01 năm 2010

 

Đề Án "Tuệ"  - Tháng 12 năm 2009

Đề án "Tuệ" - Trí tuệ thể hiện trong đời sống hàng ngày , tháng 12 năm 2009

 

Đề Án "Sự trị liệu  - Tháng 11 năm 2009

Đề án "Sự trị liệu" - Phật Pháp là Phương Lương Dược trị các căn bệnh tinh thần gồm  những bài giảng của Chư Tôn Đức về cách tu tập để đi đến giải thoát khỏi sử khổ đau , tháng 11 năm 2009

 

Đề Án "Đạo " - Tháng 10 năm 2009

Đề án "Đạo - Con Đường Diệt Khổ" gồm n những bài giảng của Chư Tôn Đức về cách tu tập để đi đến giải thoát khỏi sử khổ đau , tháng 10 năm 2009


Xem tiếp

 

Đề Án "Sự Chết" - Tháng 9 năm 2009

Những bài giảng của Chư Tôn Đức về nghiệp lực và sự chết , tháng 9 năm 2009


Xem tiếp

 

Đề Án Hành Hương - Tháng 8 năm 2009

Những bài viết về những cuộc hành hương và hành hương như thế nào để được hưởng trọn phước báu, tháng 8 năm 2009


Xem tiếp

 

Đề Án Mùa Khánh Đản- Tháng 5 năm 2009

Những bài viết về mùa Khánh Đản, tháng 5 năm 2009


Xem tiếp

 

ĐềÁn Trong Tháng - Thiên Nhiên và Sự Nhận Thức

Những bài viết tuyển chọn về Thiên Nhiên và Sự Nhận Thức. Tháng 6 năm 2009


Xem tiếp

 

Đề Án Trong Tháng - Đạo Phật Xưa và Nay

Những bài viết tuyển chọn về đề tài Đạo Phật Xưa và Nay. Tháng 7 năm 2009


Xem tiếp