| |  dieuphap.com  |   Ch́a Khóa Học Phật  |  Tu Hoc  | Video | H́nh Ảnh |Pháp Âm | | 

     

 ĐỀ ÁN THÁNG 1 -2012

 

Ư Thức Tiên Khởi  

     


Ư Thức Tiên Khởi - TT Giác Đẳng

Bài thứ nhất ở đây nói về "ư thức tiên khởi,"  trong bài "ư thức tiên khởi"  này gợi cho chúng ta một ư thức quan trọng, là tất cả cuộc hành tŕnh tốt đẹp đều có một ư thức bắt đầu hết sức tốt đẹp.  Ư thức đó là một ư thức quan trạng, một ư thức tỉnh táo, một ư thức cho chúng ta biết là ḿnh phải đặt đúng vấn đề, đặt đúng chỗ.  Đôi khi người ta rất dễ dàng để đưa ra ư kiến này và ư kiến khác. Nhưng đặt ư kiến chính xác để có được một câu trả lời chính xác, và từ đó khởi đi một hành tŕnh chân thực, điều đó không phải dễ dàng.  Chúng ta có hàng trăm ngàn thứ băng khoăn trong đời sống, nhưng đa phần những thứ băng khoăn đó nó vốn không có cái giá trị, mà nó chỉ là một mảnh rời của cuộc sống, và từ từ nó tan biến vào hư không  mà nó không kết nối lại trở thành một cái ǵ đáng giá. Bởi v́ nó đă không đến từ ư thức tiên khởi chân thật.  Do vậy điều đầu tiên mà ông  Woodward  đă làm đó là ông trích một đoạn ở trong kinh Thánh Cầu,  Đức Thế Tôn Ngài đă dạy các vị tỳ kheo là Ngài đă từng sống trong những ngày tháng nhung lụa êm ấm của cung vàng điện ngọc, và cái nh́n nào, ư nghĩ nào khiến cho Ngài lên đường , sự lên đường đó là một sự lên đường đi mà không có trở lại, một sự lên đường dẫn đến công thành thoả măn.  Và đời sống của vị Chánh Đẳng Chánh Giác như Đức Phật đă cho chúng ta rất nhiều điều để chiêm nghiệm, tất cả đều bắt đầu từ "ư thức tiên khởi" đó.

 

Xem Tiếp


Kinh Niệm Xứ - Quán Tâm - TT Giác Đẳng giảng

 

Nói về Tâm Quán Niệm Xứ th́ chúng ta nên hiểu mấu chốt đầu tiên: Tâm là đối tượng để quán, mà cũng dùng tâm cũng để quán, tâm c̣n gọi là năng và là sở.

Đôi khi chúng ta thấy khó như con mắt th́ không thể nh́n con mắt được, nhưng riêng về tâm th́ có thể nh́n tâm được nhưng với cái nh́n ở trạng thái gọi là "tưởng tri". Tưởng tri tức là chúng ta nh́n lại cái ǵ vừa xảy ra. Ở trong văn phạm tiếng Anh có một từ gọi là "quá khứ hoàn thành" hay là "quá khứ tiếp diễn". Tức là việc đó mới xảy ra, vừa xảy ra thôi, họ dùng cái thời khác. Chuyện vừa mới xảy ra mà chúng ta nh́n nó th́ giống như chúng ta đang nh́n nó nhưng thật sự khi chúng ta nh́n th́ cái nh́n đó là nh́n sự việc đă đi qua rồi mặc dầu chỉ trong tích tắc mà thôi.

Ở đây nói cho chúng ta hai khía cạnh:

- Khía cạnh thứ nhất là chúng ta phải đặc biệt bén nhạy với tâm của ḿnh.

- Khía cạnh thứ hai là người Quán Tâm Niệm Xứ th́ chánh niệm phải tương đối cao. Cao có nghĩa là trước khi chuyện đó đi quá xa và đă ch́m vào quên lăng rồi th́ người này nhanh chóng nhận ra được điều đó. Rất ít người đang giận mà đủ sự tỉnh táo để nh́n ra ḿnh đang giận. Hay ḿnh đang vui nh́n ra ḿnh đang vui.

Xem Tiếp


Kinh Niệm Xứ - Quán Pháp - TT Giác Đẳng giảng

Chúng ta nên lưu ư một điều, chữ Pháp trong kinh Phật là một chữ dùng rất rộng răi, được sài nhiều nghĩa khác nhau và ở mỗi một nơi th́ chúng ta phải có một định nghĩa rơ rệt.

- Lấy ví dụ "Pháp Quán Niệm Xứ" ở đây chúng ta có chữ "Pháp" th́ chữ "Pháp" thường có thể định nghĩa là lời dạy của Đức Phật, như "Phật, Pháp, Tăng" th́ chữ "Pháp" là lời dạy của Đức Phật.

- Hay chữ Pháp có nghĩa là cảnh pháp. Cảnh pháp th́ không thuộc về năm cảnh ngũ. Năm cảnh mà chúng ta thường biết là sắc, hương, khí, vị, xúc. Cảnh thứ sáu là cảnh pháp, th́ cảnh pháp là cảnh của ư thức không liên hệ đến năm ngoại cảnh ở bên ngoài.

- Chúng ta cũng có định nghĩa "Pháp" như là những ǵ có tự tánh.

Trong bài học này chúng ta nên hiểu chữ "Pháp" là ǵ?

Pháp ở đây là những đề tài đă được Đức Thế Tôn giảng dạy như là Năm Triền Cái, Sáu Nội Xứ, Sáu Ngoại Xứ, Thất Giác Chi, Tứ Diệu Đế. Những pháp này nói cho rơ hơn là những đề tài Đức Thế Tôn đă thuyết và những pháp đó có thể được quán chiếu trong lúc chúng ta thực hành. Dĩ nhiên là Đức Phật dạy rất nhiều pháp nhưng những pháp này liên quan đến sự thực hành và chúng ta có thể t́m thấy trong đời sống.

 

Xem Tiếp


Kinh Niệm Xứ - Quán Thất Giác Chi và Tứ Đế - TT Tuệ Siêu

Trong phần thứ tư của Pháp Quán Niệm Xứ Đức Phật Ngài nói về một vị hành giả tu tập Pháp Quán Niệm Xứ qua đề tài Bảy Giác Chi. Bảy Giác Chi ở đây là bảy chi phần để đưa đến sự giác ngộ gọi là Bojjhaṅga, bảy chi phần này là: Niệm giác-chi, Trạch-pháp-giác-chi, Cần giác-chi, Hỷ giác-chi, Tịnh giác-chi, Định giác-chi, Xả giác-chi.

Khi vị hành giả tu tập Pháp Quán Niệm Xứ với đề tài suy quán về Bảy Giác Chi. Trước hết vị hành giả phải nhớ từng chi pháp với ư nghĩa của chi pháp: Niệm trạch-pháp, Cần, Hỉ, Tịnh, Định và Xả.
Khi nhớ biết được như vậy rồi th́ vị hành giả bắt đầu lắng tâm chánh niệm ghi nhận. Niệm giác-chi tức là sự chánh niệm nhớ biết rơ ràng không bị thất niệm.
Khi vị hành giả nhận ra chánh niệm đang có mặt, chánh niệm này bén nhạy và liên tục th́ vị hành giả mới tuệ tri tức là biết rơ ta có Niệm giác-chi.
C̣n nếu như khi vị hành giả lắng nghe mà không cảm thấy được chánh niệm đang sanh th́ vị ấy biết rơ là nội tâm không có Niệm Giác Chi, vị ấy tuệ tri như vậy.
Không phải chỉ dừng lại ở đó mà sau khi biết rơ nội tâm có hay là không có Niệm Giác Chi, vị ấy mới ghi nhận thêm rằng Niệm Giác Chi có tức là hồi trước chưa sanh nay sanh khởi vị ấy cũng ghi nhận ở mức độ đó, và ghi nhận thêm rằng Niệm Giác Chi trước đă sanh, nay sanh khởi, nay đă được tu tập viên măn, vị ấy biết rơ như vậy.

Xem Tiếp


Phục Vụ Tha Nhân - TT Giác Đẳng

Trong câu kệ đầu tiên của kinh Pháp cú, kệ ngôn số 166 cho chúng ta thấy một điều người ta thường nghĩ rằng phục vụ là một điều tốt, hễ phục vụ có nghĩa là đă quá đủ không cần phải nói thêm ǵ. Tuy nhiên chúng ta phải cẩn thận, bởi v́ không biết mà phục vụ không đúng chỗ, không đúng thời, không đúng cách, chẳng những chúng ta không phục vụ được nhiều mà c̣n đánh mất đi lợi ích cho ḿnh và người khác.

Lấy ví dụ một thanh niên trẻ đang đi học và học trong điều kiện rất tốt nhưng muốn bỏ học giữa chừng để đi làm và nghỉ rằng, “ Ḿnh đi làm như vậy để cải thiện kinh tế gia đ́nh”. Ư nghĩ đó không phải là ư nghĩ quấy mà đó là sự lựa chọn của nhiều người. Thậm chí có những người dấn thân vào nhữngcon đường sa đoạ với ư nghĩ để cứu lấy gia đ́nh trong một hoàn cảnh nào đó. Một hoàn cảnh riêng, chúng ta không phê phán. Tuy nhiên khi đă quyết định điều ǵ chúng ta phải nghĩ có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, chúng ta phải nghĩ đến những ảnh hưởng về lâu về dài. Giả sử một sinh viên đang đi học mà bỏ học, học hành dang dở nghĩ rằng sẽ đi làm để phụ thêm cho gia đ́nh tiền bạc. Chúng ta không nói đó là điều sai lầm nhưng nếu nguời này kiên tŕ và gia đ́nh chịu khó đầu tư nhiều hơn để cho vị này khả dĩ có thể có th́ giờ chịu khó học thêm vài ba năm nữa. Thực ra sau vài ba năm đó, vị này tốt nghiệp ra trường chắc chắn sẽ phục vụ gia đ́nh tốt hơn.

Xem Tiếp


Những yếu tố làm cho căng thẳng
Nguyễn Văn Hoà Việt dịch

Sự căng thẳng làm cho chúng ta luôn luôn bận rộn không rỏ nguyên do. Sự căng thẳng được tạo ra bởi tuân thủ theo những tiêu chuẩn và cơ cấu xă hội. Tuy vậy, nếu chúng ta không tuân thủ, chúng ta sẽ bị coi là phần tử xấu.

V́ vậy, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải làm thế này và chúng ta phải làm thế nọ, nếu không chúng ta có thể gặp rắc rối. Rất nhiều những loại cấu trúc xă hội và cấu trúc theo truyền thống có thể làm chúng ta rất nhức đầu.

Điều này không có nghĩa là giáo pháp Phật giáo không có cấu trúc, truyền thống, hoặc văn hóa. Cũng có một mẫu mực, nhưng nó chỉ hiện diện để cho phép những người đă gắn bó chặt chẻ có cái ǵ để họ dựa vào. Giáo pháp Phật giáo đề cập đến chân lư phổ quát, đến giảng dạy thực tiển.

Xem Tiếp


Thiền cải thiện đặc tính của đời sống
Nguyễn văn Hoà dịch

Thiền tỉnh thức, một phần thiết yếu trong truyền thống Phật giáo và Yoga Ấn Độ, hiện nay đang bước vào giai đọan được mọi người công nhận do hiệu quả của thiền trong việc chống lại sự căng thẳng và trong việc cải thiện phẩm chất của đời sống.

Theo tài liệu nghiên cứu của Britta Holzel, thiền tỉnh thức có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và hiệu năng làm việc, bao gồm cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể, giảm áp huyết, và tăng cường chức năng nhận thức.

Xem Tiếp


 

 

 

Ban Biên Tập dieuphap.com Hoan hỉ đón nhận những ư kiến, tài liệu cũng như bài viết. Mọi liên lạc xin gởi về email: minhhanh49@yahoo.com

 

 

. Đề ÁN THÁNG TRƯỚC

LƯU TRỮ

free counters

 

 

 

>> Top       | E-Từ Điển | Việt Unicode | Chuyện Thiền| Phật Ngôn | Chùa Nguyên Thủy |  |

               

dieuphap.com 

 Email: minhhanh49@hotmail.com  - Website: www.dieuphap.com

Copyright ©2002 dieuphap.com,  All rights reserved 

HTML Counter