| |  dieuphap.com  |   Ch́a Khóa Học Phật  |  Tu Hoc  | Video | H́nh Ảnh |Pháp Âm | | 

     

 ĐỀ ÁN THÁNG 11 -2011

 

Thiền Tứ Niệm Xứ  

     


Kinh Niệm Xứ - Quán Thân - TT Giác Đẳng giảng

 

Trước nhất chúng ta định nghĩa chữ "Niệm Xứ". Chữ Niệm dịch từ chữ Phạn là "Sati". Chữ Niệm này có ba khía cạnh nên ghi nhận, đó là:
- Chú ư (Sati)
- Chú ư một cách thiện xảo (Yonisomanasikara)
- Và chú ư một cách bền bỉ.

Chú ư (Sati)

Ví dụ như chúng ta không sống trong sự quên lăng. Bây giờ chúng tôi đang làm việc ở trong room và đang nói chuyện với Chư Tôn Đức và qúi Phật tử. Điều tốt nhất mà chúng tôi nên tập trung đó là tập trung vào cái ǵ ḿnh đang làm ở đây. Chúng tôi đang ngồi trước máy, đang làm những ǵ cần thiết, đang nói những ǵ cần thiết, chứ không phải là chúng tôi đang ngồi ở đây nhưng tâm tư để ở đâu miên man xa xôi. Hay là qúi Phật tử đang nấu ăn th́ tâm của qúi vị để ngay vào công việc ḿnh đang làm, chứ không phải vừa nấu ăn vừa triền miên chuyện nói điện thoại hay những chuyện khác mà không chú ư vào những ǵ ḿnh đang làm. Ví dụ chú tâm vào đang sắc cái ǵ và đang rửa cái ǵ. Một thí dụ khác là chúng ta đang lái xe th́ người lái xe phải là người rất tỉnh táo chú ư vào những ǵ đang xảy ra với những ǵ ḿnh đang làm tức là ḿnh đang lái xe và phải để ư hoàn cảnh chung quanh, c̣n nếu chúng ta không để ư, đang lái xe mà nghĩ đến chuyện đâu đâu lo ra hay nghĩ đến chuyện khác th́ đó là chúng ta thiếu sự chú ư.

Xem Tiếp


Kinh Niệm Xứ - Quán Thân (tiếp theo) - TT Giác Đẳng giảng

Mỗi ngày chúng ta vào room thường lễ Phật bằng một câu rất ngắn "Namo Buddhaya" là "Thành kính đảnh lễ Đức Phật". Có lẽ chúng ta nói câu này quen miệng và chúng ta xem như một câu niệm thôi nhưng thật sự là chúng ta đă lễ Phật. Namo là đảnh lễ, Buddhaya là Đức Phật. Buddha là bậc giác ngộ. Đức Phật Ngài không phải là bậc giác ngộ suông, Ngài không phải là bậc giác ngộ tại v́ người ta tôn xưng Ngài là bậc giác ngộ, mà Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ là Ngài thật sự giác ngộ, chẳng những Ngài thật sự là bậc giác ngộ mà Ngài c̣n truyền đạt cho chúng ta con đường đi đến sự giác ngộ. Mỗi lần chúng ta đọc kinh Tứ Niệm Xứ, qúi Phật tử để th́ giờ ngồi suy ngẫm sẽ thấy rằng ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài không đặt nặng về giáo điều, về tín lư, về niềm tin, mà Đức Phật đặc biệt dạy cho chúng ta một phương pháp để thắp sáng tuệ giác, một phương pháp để sống với chính ḿnh. Một người hiểu đạo sẽ rất cảm kích sẽ rất hoan hỉ rằng ḿnh có nhiều phước lắm ḿnh mới được đọc những gịng chữ này, và ḿnh có nhiều duyên lành mới đọc được những gịng chữ như vậy. Ở tại đây th́ Đức Phật chỉ dạy chúng ta phương pháp để hành tŕ mà không nói rằng chúng ta phải trở thành Phật tử phải qui y phải làm thế này thế khác, đó là lư do tại sao rất nhiều người Tây Phương họ đă áp dụng phương pháp Tứ Niệm Xứ. Phương pháp này rơ ràng giống như ḿnh đói th́ phải ăn cơm, muốn ăn cơm th́ phải nấu cơm, nấu cơm th́ lấy gạo, vo gạo bắt nước lên làm thế nào đó th́ Đức Phật dạy rơ ràng, đơn giản như vậy.

 

Xem Tiếp


Kinh Niệm Xứ - Quán Thọ - TT Giác Đẳng

Trước nhất chúng ta định nghĩa cảm thọ là Khổ, Lạc, Ưu, Hỉ, Xả.

Khổ là cảm thọ khó chịu về thân. Thí dụ như chúng ta bị đứt tay hay chúng ta nằm cấn lên cái ǵ đó hay ngồi thiền bị tê nhức bị đau, cái đó gọi là khổ.
Lạc là cảm giác êm ái dễ chịu. Thí dụ như ḿnh nẳm xuống giường có chăn êm nệm ấm thoải mái, những lúc chúng ta ngồi xuống một cái ghế mà cảm thấy thoải mái v.v... chúng ta gọi là lạc thọ của thân.

Trong đời sống hàng ngày cái ǵ thuộc về vật chất th́ chúng ta có thể hiểu được nó liên quan đến Khổ và Lạc.

Ưu và Hỉ th́ đặc biệt dùng để chỉ cho tâm.
Ưu là lo hay buồn. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ chuyện ǵ rồi lo lắng buồn khổ ưu bi, đó là cái khổ của tâm.
Hỉ là sự hân hoan của tâm. Hỉ đến nhiều cách khác nhau.

Xả là trạng thái sinh ra không khổ, không lạc, không ưu, không hỉ, là trạng thái thản nhiên. Sự thản nhiên này có hai phương diện:
- Một là thản nhiên bởi v́ sự vắng mặt của khổ, của lạc, của ưu, của hỉ, không có ǵ vui không có ǵ buồn, b́nh thản và sự thản nhiên.
- Khía cạnh thứ hai là bởi v́ chúng ta quá thuần thục, chúng ta quá quen rồi. Ví dụ như ở chùa chúng tôi tổ chức lễ thường xuyên, thành ra ngày lễ tết đến chúng tôi cũng tổ chức chứ không hí hửng không mừng nhưng hồi nhỏ ở nhà gần tới tết th́ thấy vui là tại v́ trẻ con th́ trông đợi tết, tết đến th́ hân hoan. Th́ như vậy Xả cũng có nghĩa là cái ǵ ḿnh quá quen nó trở thành b́nh thản hay là do sự hiểu biết của ḿnh mà ḿnh không quá bồng bột.

Xem Tiếp


Tứ Niệm Xứ - TT Giác Đẳng

Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự ứng dụng Tứ niệm xứ vào sự thực hành của hành giả. Một điểm chúng ta nên lưu ư đầu tiên, đó là không phải có bốn  pháp niệm mà chính là niệm bốn  pháp. Khi chúng ta nói bốn  pháp niệm, có thể bị hiểu là có bốn  cách niệm khác nhau, như là cách niệm  thân, cách niệm  thọ, cách niệm  tâm, cách niệm  pháp. Không phải như vậy, mà chỉ có một phương pháp niệm, và niệm bốn  phần  khác nhau của thân của tâm. Nói một cách khác thân, thọ, tâm, pháp là bốn  khía cạnh được hành giả quán sát trên những thân tâm của ḿnh. Chữ Niệm được xem như là một từ tương đối khó hiểu với nhiều người. Do vậy cũng nên có một chút định nghĩa ở đây để chúng ta nắm rơ niệm là ǵ. Đối với người Việt Nam chữ Niệm thường là lập đi lập lại như Niệm Phật trong Tịnh độ tông, Lục tự Di Đà tức là Nam Mô A-Di-Đà-Phật được lập đi lập lại rất nhiều lần. Có khi người ta dùng chuỗi như niệm Phật công cử, họ đếm có bao nhiêu lần niệm Phật. Chữ Niệm có khi được hiểu là ḿnh đọc cái ǵ đó thành lời với một âm thanh th́ thầm rất nhỏ như niệm kinh. Có nhiều khi người ta quan niệm rằng chữ Niệm là một ư tưởng ǵ đó ḿnh giữ trong ḷng nhắc đi nhắc lại gọi là tâm niệm. Những điều đó không có ư nghĩa ǵ liên quan đến chữ Niệm của người tu tập thiền và ở đây là thiền quán.

 

Xem Tiếp


Niệm Thân - TT Giác Đẳng

hôm nay chúng ta đi vào chi tiết đầu tiên là "niệm thân".  Ở cuối bài về Tứ Niệm Xứ chúng ta sẽ có dịp để nói một cách tổng quát chung tất cả bốn niệm xứ sau khi bốn chi này được đề cập đầy đủ.  Đề tài ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về "niệm thân".  Khi nói đến niệm thân th́ chúng ta hiểu đó là hướng chánh niệm của chúng ta làm thế nào để có thể sống với thân của ḿnh, theo dơi được những ǵ đang xảy ra trên thân, thấy biết được những hiện tướng thuộc về thân.  Và khi nói đến thân có nghĩa là thuộc về vật chất có ba điểm chúng ta phải nói đến tại đây:

1)  Đó là nhịp điệu của vật chất hay nhịp điệu của thân tương đối chậm so với tâm của chúng ta.  Giả sử như qúi vị nghĩ đến chuyện đi từ một thành phố này sang thành phố khác, chúng ta phải đi bằng từng bước chân của ḿnh hay đi nhanh lắm th́ bằng xe nhưng điều đó cũng không nhanh bằng mức độ của tâm, đó là một thí dụ về sự chậm của vật chất so với tinh thần.  Hoặc giả chúng ta nh́n một bông hoa khi nói rằng "Hoa tươi nhưng sẽ úa sào, tấm thân tứ đại khỏi sao suy tàn."  Ḿnh biết tấm thân tứ đại sẽ tàn lụn như bông hoa cũng sẽ bị héo úa đi, nhưng bông hoa khi héo úa, trạng thái héo úa có thể nói đến rất chậm so với sự tưởng nghĩ lănh hội của chúng ta.  Bởi v́ sao? bởi v́ vật chất có nhịp điệu riêng của vật chất, và tâm có nhịp điệu riêng của tâm. 

 

Xem Tiếp


Niệm Thọ TT Giác Đẳng giảng

Một hành giả tu tập thiền quán, niệm thọ là một kinh nghiệm có thể làm cho hành giả lúng túng nhiều hơn hết. Trước hết chúng ta hăy định nghĩa thọ là ǵ? Chữ Vedana hay Thọ, ở đây thường được dịch là cảm thọ.
Có lẽ để dễ hiểu nhất, chúng ta nói đến năm cảm thọ là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả.
Khổ - Lạc đó là những cảm thọ hoặc khó chịu hoặc thoải mái về thân.
Ưu - Hỷ là những cảm thọ buồn bực hoặc hân hoan của tâm.
Xả là trạng thái không khổ không lạc, không ưu không hỷ.
Trên phương diện thực hành, hành giả luôn luôn gặp trở ngại với một vấn đề lớn của đời sống, đó là thay đổi thói quen. Chúng ta đă quen với một cách phản ứng, quen với một cách suy tư, bây ǵơ làm khác hơn. Đó là điều không dễ. Thói quen của chúng ta đối với các cảm thọ là một thói quen có thể nói rằng đặc biệt mau chóng, bén nhạy. Thí dụ như chúng ta làm ǵ khi trong ḷng ḿnh vui, chúng ta làm ǵ khi trong ḷng ḿnh buồn, chúng ta làm ǵ khi thân dễ chịu, chúng ta làm ǵ với thân khó chịu. Hoặc giả chúng ta làm ǵ trong những giờ phút rổng không, những giờ phút trống vắng. Những điều này không phải chỉ là những phản ứng đến từ sự khôn ngoan hay hoặc giả là khả năng của chúng ta, mà những phản ứng này nó vốn dĩ là một thói quen, một thói quen ăn rất sâu trong cuộc sống của mỗi người. Nó trở thành cái nếp của chúng ta. Lấy ví dụ đối với sự tê nhức của thân chẳng hạn, nếu chúng ta ngồi một nơi nào đó, trong lúc ḿnh tỉnh táo không buồn ngủ, cảm thấy chân hơi mỏi hơi tê chúng ta lập tức thay đổi. Cái thay đổi đó là một phản ứng đương nhiên, để chúng ta t́m cách xua đuổi đẩy đi hoặc là né tránh hoặc là làm tan biến cảm giác khó chịu. Có rất nhiều phản ứng của chúng ta liên quan đến cảm thọ mặc dù nó vốn là một nhu cầu, ví dụ như đói th́ ăn, khát th́ uống, cảm thấy khó chịu th́ thay đổi tư thế. Với bất cứ hành giả tu tập thiền định, trừ một vài vị có nhiều túc duyên trong thiền định th́ các vị này mau chóng thành đạt được kết quả mà không phải trải qua một thời kỳ phấn đấu dài, c̣n đa số chúng ta đều phải trải qua thời kỳ này. Điều chúng ta khó đương đầu nhất là thay đổi thói quen của ḿnh đối với các cảm thọ.

                                                                                                                                       Xem Tiếp


Niệm Tâm - TT Giác Đẳng giảng

Niệm tâm là một từ chúng ta đă không nên lầm lẫn với chữ tâm niệm.  Chữ tâm niệm tức là chúng ta ghi nhớ một nguyên tắc nào đó ví dụ như "Mười điều tâm niệm".  Nhưng riêng về niệm tâm là một phương pháp quán chiếu ghi nhận sự sanh khởi hay sự có mặt của một thứ tâm nào đó, ở đây chúng ta so với "Niệm thân" Niệm thọ" và "Niệm Pháp" th́ "Niệm tâm" tương đối là điểm tế nhị nhất ở trong bốn pháp niệm.  Nó gọi là tế nhị là bởi v́ có ba điểm ở tại đây mà chúng ta có thể suy nghiệm tại sao niệm tâm là một đề tài tế nhị. 

Trước hết khi chúng ta gọi là “Niệm” có nghĩa là có một trạng thái tâm chánh niệm và có một trạng thái tâm được quan sát.  Ngôn ngữ của người Trung Hoa gọi là năng quán và sở quán, tức là có một tâm để thấy để ghi nhận, và có một loại tâm được ghi nhận được thấy được biết.  Nếu chúng ta có một khái niệm về A Tỳ Đàm th́ phần đông chúng ta đều hiểu rằng tâm chỉ sanh khởi một lần, một tâm trong một ṿng tiến tŕnh không thể có hai tâm sanh khởi một lúc.  Ở đây chúng ta tức là vừa ghi nhận và có một tâm được ghi nhận sanh khởi một lúc.  Chính chỗ này nói lên một cái ǵ rất nhiệm màu của pháp chánh niệm, nhưng lại là một cái ǵ rất lúng túng với hành giả khi bước vào con đường thiền quán.  Nó rất mầu nhiệm là bởi v́ những lúc chúng ta được dịp ghi nhận và nh́n vào những trạng thái sanh khởi trong tâm th́ những trạng thái đó dường như tan biến ngay lập tức hoặc giả nó trở lên lờ mờ không rơ nét nữa. 

Xem Tiếp


Những yếu tố làm cho căng thẳng
Nguyễn Văn Hoà Việt dịch

Sự căng thẳng làm cho chúng ta luôn luôn bận rộn không rỏ nguyên do. Sự căng thẳng được tạo ra bởi tuân thủ theo những tiêu chuẩn và cơ cấu xă hội. Tuy vậy, nếu chúng ta không tuân thủ, chúng ta sẽ bị coi là phần tử xấu.

V́ vậy, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta phải làm thế này và chúng ta phải làm thế nọ, nếu không chúng ta có thể gặp rắc rối. Rất nhiều những loại cấu trúc xă hội và cấu trúc theo truyền thống có thể làm chúng ta rất nhức đầu.

Điều này không có nghĩa là giáo pháp Phật giáo không có cấu trúc, truyền thống, hoặc văn hóa. Cũng có một mẫu mực, nhưng nó chỉ hiện diện để cho phép những người đă gắn bó chặt chẻ có cái ǵ để họ dựa vào. Giáo pháp Phật giáo đề cập đến chân lư phổ quát, đến giảng dạy thực tiển.

Xem Tiếp


Thiền cải thiện đặc tính của đời sống
Nguyễn văn Hoà dịch

Thiền tỉnh thức, một phần thiết yếu trong truyền thống Phật giáo và Yoga Ấn Độ, hiện nay đang bước vào giai đọan được mọi người công nhận do hiệu quả của thiền trong việc chống lại sự căng thẳng và trong việc cải thiện phẩm chất của đời sống.

Theo tài liệu nghiên cứu của Britta Holzel, thiền tỉnh thức có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và hiệu năng làm việc, bao gồm cải thiện chức năng miễn dịch của cơ thể, giảm áp huyết, và tăng cường chức năng nhận thức.

Xem Tiếp


 

 

 

Ban Biên Tập dieuphap.com Hoan hỉ đón nhận những ư kiến, tài liệu cũng như bài viết. Mọi liên lạc xin gởi về email: minhhanh49@yahoo.com

 

 

. Đề ÁN THÁNG TRƯỚC

LƯU TRỮ

free counters

 

 

 

>> Top       | E-Từ Điển | Việt Unicode | Chuyện Thiền| Phật Ngôn | Chùa Nguyên Thủy |  |

               

dieuphap.com 

 Email: minhhanh49@hotmail.com  - Website: www.dieuphap.com

Copyright ©2002 dieuphap.com,  All rights reserved 

HTML Counter