Buddhist Studies
 

 


Thap Nhi Nhan Duyen

Lời Cảm Tạ

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật Học Vấn Đáp là tựa đề cuốn sách được in ấn và song song với việc in ấn là CD mp3 ghi âm lời giảng của Chư Tôn Đức trả lời những câu hỏi của Phật tử trong các chương trình giảng dạy Phật Pháp trên Paltalk của những lớp Phật Pháp như Giảng Đường Diệu Pháp, Diệu Pháp và Diễn Đàn Phật Giáo Nam Tông, đã được Minh Hạnh và Chánh Hạnh thực hiện việc đánh máy.

Những câu hỏi được tuyển chọn đặc sắc trong các câu hỏi thắc mắc hoặc hoài nghi về sự tu tập của mình do các Phật tử tham dự những buổi thuyết pháp đã đưa ra và được Qúi Chư Tôn Đức như TT Thích Giác Chánh, TT Thích Giác Giới, TT Thích Giác Đẳng, TT Thích Chánh Minh, TT Thích Chí Tâm, TT Thích Liễu Tông, cùng với ĐĐ Uyên Minh, ĐĐ Pháp Đăng, ĐĐ Tuệ Quyền, ĐĐ Pháp Tín, ĐĐ Hộ Kính và TS Phạm Trí đã trả lời dựa trên kinh điển và trên kinh nghiệm tu tập của Qúi Ngài. Sẽ là một cuốn sách gối đầu giường cho qúi vị Phật tử với những ai trăn trở trong kiếp sống trầm luân muốn vươn mình để vượt thoái vòng sanh tử luân hồi.

Với sự giúp đỡ tinh thần của người Thầy tâm linh, TT Thích Giác Đẳng, Thầy đã luôn luôn nhắc nhở và khuyên nhủ cũng như sách tấn con trong con đường tu tập tâm linh. Với sự giúp đỡ tài chánh cũng như tinh thần của Hiền Phu Nguyễn Văn Hoà một Phật tử thuần thành, là một thiện nam tử, Hiền phu đã luôn luôn khuyến khích cũng như hổ trợ sát cánh để giúp đỡ trong tất cả thiện pháp mà tôi làm. Cùng với sự thân thương và nhiệt tình của người em gái tinh thần Chánh Hạnh đã hết sức yểm trợ, cũng như khuyến khích, nâng đỡ mỗi lần tôi vấp ngã, đã cùng với tôi trong sự kiên nhẫn để đánh máy lời giảng của Chư Tôn Đức cùng với công việc ghi âm vào CD . Cũng do ba nguồn năng lực trên mà cuốn sách Phật Học Vấn Đáp và CD ghi âm, ngày hôm nay đã được hoàn thành.

Thap Nhi Nhan Duyen

Với tất cả tấm lòng biết ơn. Con, một người đệ tử. Xin hồi hướng phần phước báu in sách và ghi âm CD Phật Học Vấn Đáp đến Thầy TT Thích Giác Đẳng, con kính mong với phần phước báu này Thầy có được dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục trên con đường thuyết pháp lợi sanh. Nguyện cho Thầy đời này, và mãi mải những đời sau có chánh tín và chánh trí.

Kế đến xin hồi hướng phước báu in sách và ghi âm CD Phật Học Vấn Đáp đến Hiền Phu Nguyễn Văn Hoà, kính mong rằng với phước báu này bịnh của Hiền Phu sẽ được tiêu trừ và có sức khỏe để còn sát cánh bên tôi trong các việc thiện pháp. Nguyện cho Hiền Phu đời này, và mãi mải những đời sau có chánh tín và chánh trí

Kế đến xin hồi hướng phước báu in sách và ghi âm CD Phật Học Vấn Đáp đến người em gái tinh thần Chánh Hạnh, mong rằng với phước báu này Chánh Hạnh sẽ có một sức khoẻ tốt để tiếp tục phục vụ Phật Pháp, và đời này, mãi mải những đời sau có chánh tín và chánh trí .

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến tứ ân phụ mẫu, đến chư thiên và tất cả chúng sanh đồng thành Phật đao. Nguyện cho đời này và mãi mải những đời sau có chánh tín và chánh trí.

Namo Buddhaya

Phật tử Minh Hạnh
Download loi cam ta


Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09