Buddhist Studies
 


 


Preface
tieu su Giang Su

[Loudspeaker icon]Phật Học Vấn Đáp Pháp Âm Lưu Trữ

Thưa quư sư, ḷng tin phải xây dựng trong chánh kiến mà Đạo Phật th́ phức tạp về mặt kinh điển cộng thêm sự truyền bá của hai truờng phái. Vậy chúng con nên dựa vào đâu để làm căn bản tín tâm, chúng con chưa có chánh kiến. Mong quư sư từ bi chỉ dạy. TT Giác Đẳng:

Con hiểu rằng phải có niềm tin nơi Tam Bảo th́ chúng con mới có thể huớng đến con đuờng giải thoát, nhưng với một nguời có niềm tin mănh liệt nơi Tam Bảo thuờng vuớng vào phiền năo, chẳng hạn là làm việc thiện th́ vui suốt ngày và nếu lỡ làm ai buồn th́ ân hận suốt ngày. Thưa sư, như vậy có phải là v́ bản ngă không? Và nếu lỡ làm buồn ḷng ai mà không ân hận th́ đó có phải là tâm bất thiện hay không? TT Trí Siêu:

Tâm vị A La Hán có khác tâm phàm nhân không? TT Giác Đẳng

Nếu cha mẹ đang là Phật tử th́ con cái có là Phật tử hay không? TT Giác Đẳng

Có phải chăng ai chế ngự được ư trong bất cứ mọi khi chế ngự ư tịnh tịch thoát khỏi mọi khổ đau? TT Trí Siêu

Chớ có chế ngự ư, nếu tư giữ đặt được chỗ nào các pháp khởi chỗ ấy la` chế ngự ư TT Giác Đẳng:

Một người phạm một tội ác và đă bị tù đày trên phương diện luật pháp người đó đă trả xong sự trừng phạt của luật pháp đối với ḿnh, th́ người đó c̣n tội nữa hay không? Như vậy nếu nói theo nghiệp của Phật giáo th́ có c̣n nhận thêm quả hay không? TT Giác Đẳng

Tâm, ư, thức, trí và niệm khác nhau như thế nào? TT Giác Đẳng:

Làm thế nào để chia sẻ Phật Pháp cho một người mới bắt đầu t́m hiểu về đạo Phật? TT Trí Siêu

Trong Thập Nhị Nhân Duyên thọ duyên ái, vậy thọ khổ có duyên ái không. Tại sao người ta sợ khổ đau mà thọ khổ lại duyên ái? :TT Giác Đẳng

Ư nghĩa kinh hành trong kinh Phật và ư nghĩa chữ Namo Buddhaya :TT Giác Đẳng

Mỗi buổi tối ở nhà tụng kinh ǵ? :TT Giác Đẳng

Tam tướng: Vô thường, khổ năo, vô ngă : TT Giác Đẳng

Phân biệt phước phóng sanh và các loại phước khác TT Pháp Chất

NƠI CƯ TRÚ MƠI, Tạp chí Porabola phỏng vấn Ngài Tara Tulku Rinpoche về đi hành hương như thế nào để được hưởng phước báu.

 Cái chết trong truyền thống Phật Giáo: do tạp chí Parabola phỏng vấn Ngài Gomang Khen Rinpoche

 trong thời mạt pháp lấy ǵ làm niềm tin chân chánh để hàng Phật tử chúng con lấy đó làm kim chỉ nam tu hành ? TT Tuệ Siêu

Chữ hy vọng có chỗ đứng như thế nào ở trong đạo Phật, và chúng ta, người Phật tử, nói rơ hơn là một người hành tŕ Phật pháp có những điều ǵ ở tương lai mà chúng ta có thể ước vọng được gọi là khả cầu, có những điều ǵ ở tương lai chúng ta có hy vọng nhiều?

Là Phật tử đă quy y Tam Bảo rồi có nên thờ thần thổ địa, thần tài, ông táo không? TT Tuệ Siêu

Tại sao tượng Phật Quư Ngài thờ có tóc, nhưng sao Quí Sư lại không giữ được mái tóc mà phải cạo. TT Giác Đẳng

 tại sao kiếp chót của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác với nhiều công hạnh thù thắng, đă thực hành đủ 30 pháp Ba La Mật, mà lại bị mồ côi mẹ quá sớm? TT Tuệ Siêu

 Đức Phật bỏ thành ra đi t́m đạo, vua cha nhớ, và cho người tới bảo về ba lần, Đức Phật cũng không chịu về, như vậy là có phạm vào điều bất hiếu chăng? TT Tuệ Siêu?

 Phật tử th́ có nên quy y lại nhiều lần để có sự tinh tấn như lúc ban đầu không?, nếu quy y trở lại th́ có cần nên quy y lại với vị Tăng có phạm hạnh hơn vị cũ để tăng thêm niềm tin và tinh tấn không? TT Giác Đẳng

 Không thương nữa th́ có như gỗ đá không? TT Giác Đẳng

 bài giảng chép vào điện thoại cá nhân để khi rảnh th́ nghe v́ con rất bận. Gần đây con được biết nếu để kinh sách ở những nơi không trong sạch th́ mang tội không kính Phật. Con không biết các bài giảng trong điện thoại có được xem là kinh sách hay không, nếu con bỏ điện thoại vào túi quần, áo, để nghe hoặc khi đi tắm cũng mang theo nghe th́ có mang tội bất kính không? TT Chánh Minh

 Có chăng trường hợp một người chỉ biết ghét tất cả mà không ưa thứ ǵ hoặc ưa thích tất cả mà không ghét thứ ǵ? - TT Giác Đẳng

 trường hợp một sự nhất quán giữa ḷng đại bi và đại trí, một cái nh́n lấy chúng sanh làm đối tượng, một cái nh́n của đại trí là nh́n vạn pháp như huyễn, hai cái nh́n đó làm sao có thể hợp nhất ở trong một tâm hồn của bậc thánh giải thoát được, khi mà các Ngài sống với cả hai quan niệm hầu như hoàn toàn trái ngược với nhau như vậy? ĐĐ Uyên Minh

 làm việc thiện như chép dịch kinh sách đưa lên các trang web và niệm Phật th́ phước báu khác nhau như thế nào? Việc chép kinh sách đôi khi con bị phiền năo nên con muốn ngừng chép dịch kinh sách mà chuyên về pháp môn niệm Phật, vậy sự phước báu thù thắng như thề nào? TT Chánh Minh

một số thông tin trên mạng hoặc những thông tin khác là đến năm 2012 thì sẽ có một việc nào đó xảy ra cho trái đất, không biết là trong kinh điển có đề cập đến hay không? Con kính thỉnh Sư hoan hỉ chỉ rõ thêm- TT Chánh Minh

 Xin dạy cho con biết tánh nữ và ngừơi nữ khác nhau như thế nào. V́ con thấy ngừơi nữ có khi có tánh trựơng phu không kém ngừơi nam.TT Trí Siêu

 

 

 

Q36  

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang