Buddhist Studies
 


 


Preface
tieu su Giang Su

[Loudspeaker icon]Phật Học Vấn Đáp Pháp Âm Lưu Trữ

Hỏi về những chi pháp Magga phala va Nibbàna TT Giác Đẳng

Niết-Bàn diệt đoạn tận khổ đau TT Giác Đẳng

Ý nghĩa quy y Tam bảo và thế nào là đứt tam quy? TT Giác Đẳng

khi cúng dường đến chư tăng chúng ta có phải hồi hướng đến chư thiên không? và xin cho biết sự lợi ích của sự hồi hướng này. TT Giác Đẳng

Cầu siêu thì giúp gì cho người quá cố và có nhiều Phật tử quan niệm là cầu siêu để giúp thân nhân vãng sanh về cõi Phật ?. TT Giác Đẳng

Với tinh thần bố thí như thế nào gọi là đúng chánh pháp và bố thí balamật ý nghĩa như thế nào? TT Chánh Minh:

Phương pháp cụ thể nào để kiềm chế tâm sân trong trường hợp tâm sân khởi lên? TT Chánh Minh

Phật muốn nhắn nhủ gì qua câu: “Đời là bể khổ?” TT Giác Đẳng

Kệ cầu tài lộc theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ TT Pháp Chất

Tại sao đi chùa hoài mà không thấy phước trổ, mà toàn nhận được những sự xấu xảy ra? TT Bửu Chánh

Với chúng con là những Phật tử đã từng quy y và thọ năm giới thì trong đó có giới không nói dối. Xin giảng thêm về giới nầy cho chúng con. TT Giác Đẳng

Làm thế nào để mình có thể có được một buổi thiền định một cách tốt đẹp và gặt hái được nhiều kết quả tốt, trong khi hành thiền định như vậy thì cách nào để tâm trí không bị quá lo lắng về xác thân TT Giác Đẳng

Người niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, sau khi chết được Phật rước về cõi cực lạc. Người tu thiền không cầu sanh về cõi nào, sau khi chết sẽ được di về dâu? TT Giác Đẳng

Bài giáo giới các Sa-di, Tu nữ xuất gia gieo duyên TS Dhammapa`la

Làm sao mình được thanh tịnh khi ngồi thiền? TT Giác Đẳng

Tại sao nhiều người làm ác mà họ sống phây phây, còn nhiều người hiền lành làm phước, làm nghĩa mà gặp nạn? Như vậy luật nhân quả bất công sao? TT Giác Đẳng

Làm sao để gần bạn lành? TT Chánh Minh trả lời

Có thuyết cho rằng pháp tùy thời khác nhau,có khi mâu thuẫn với nhau, điều này có đúng không? hay Đức Phật luôn thuyết pháp trước sau không thay đổi? TT Chánh Minh

Sự chướng ngại lớn nhất của sự tu hành là gì? Xin sư từ bi giải thích cho chúng con TT Trí Siêu:

Tại sao phải đọc Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa ba lần và lợi ích của sự tụng đọc TT Pháp Chất

Diệt trừ thân kiến TT Pháp Chất

Bài giáo giới nhân buổi lễ mừng Sinh nhật Thiền sư.Thiền sư Dhammapala

Sự lợi ích của việc quy y Tam Bảo? TT Giác Đẳng :

Niệm Phật, lạy Phật mà không thề thành Phật. Câu nầy có ý nghĩa gì? TT Trí Siêu:

Có Phật tử online bảo rằng họ không đi chùa, ở nhà tự đọc sách tham khảo thêm và online vào room cùng vài người thào luận Phật Pháp, Kính thầy cho con biết ý kiến.” TT Giác Đẳng

Chớ có dễ duôi Thiền sư Dhammapala

Là một Phật tử tại gia, đã thọ tam quy và ngũ giới và thọ Bồ Tát giới bên Bắc Tông, vậy bên Nam Tông ngoài ngũ giới thì có giới nào để người cư sĩ có thể thọ mà tương đương với Bồ Tát giới bên Bắc tông hay không? TT Giác Đẳng:

Ý nghĩa phát Bồ Đề tâm. TT Giác Đẳng giảng

Sự chế tài với người xuất gia như thế nào? TT Giác Đẳng giảng :

Phật pháp có dạy chúng ta nên làm điều lành với ý tuởng mong đạt cảnh giới Niết-bàn không? Kính xin Giảng Sư giảng cho.TT Giác Đẳng giảng

Tu là cõi phúc tình là giây oan nghia là sao? .TT Giác Đẳng giảng

Có một nguời bạn làm bác sĩ cả cuộc đời và sau khi ông về hưu ông đi xuất gia và làm sadi, trong buổi lễ có bà cụ té xỉu, vị sư bác si này đã lo cho bà như là một vị bác sĩ vì không ai có khả năng hơn. Làm sao cân bằng việc tu hành và nghề nghiệp của vị bác sĩ (Professional org.)TT Giác Đẳng giảng

Nếu mình nói một lời gì đó mà nói bằng thiện chí nhưng không may lời nói đó có ảnh huởng phản tác dụng, tức là thay vì mình dùng lời nói của mình để đem lại sự hòa hợp giữa nguời nầy và nguời khác thì chúng ta tạo thêm rắc rối thì như vậy chúng ta có mang nghiệp hay không? TT Giác Đẳng giảng

Nếu lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, như vậy ở truờng hợp của một vị đã giải thoát hoàn toàn như là những bậc Ứng Cúng, La Hán thì thọ duyên cho cái gì? Nếu không phải thọ duyên cho ái thì thọ đó duyên cho cái gì? Sư Trưởng

Tinh thần đại bi đại trí cái nào là của Đại Thừa và cái nào của Tiểu Thừa? TT Giác Đẳng

Q36

Phải chăng chúng ta tin rằng dâng hoa như một hành động cúng lễ là không có phuớc đức gì? TT Giác Đẳng

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang