Buddhist Studies
 


 


Preface
tieu su Giang Su

[Loudspeaker icon]Phật Học Vấn Đáp Pháp Âm Lưu Trữ

Tất Cả Pháp Hữu Vi Là Vô Thường. TT Giác Ðẳng giảng

Thế nào là quy y tướng Thế nào quy y tâm? TT. Trí Siêu trả lời

Người xuất gia từ nhỏ làm sao biết được dục ái là khổ thì làm sao đoạn trừ ái thưa Sư? ĐĐ Từ Minh trả lời

Nếu trần gian là một tạo vật của Thượng đế thì thế gian bất toàn hay Thượng đế bất toàn? TT Giác Ðẳng trả lời

Tai sao con người có các căn tánh khác nhau? TT. Tuệ Siêu trả lời

Thưa Thầy có phải ngồi thiền mới trụ tâm không? TT Giác Đẳng trả lời

Vai trò của tâm hộ kiếp đối với đời sống này như thế nào? TT. Tuệ Siêu trả lời

Một người tu thiền với trí tu mà không có kiến thức kinh điển của trí văn thì có đủ khả năng biết việc nên làm hoặc không nên làm chăng? TT Giác Đẳng trả lời

Trong đời sống tu tập có nên thường xuyên nghĩ đến những đe dọa để cố gắng không? ÐÐ Uyên Minh trả lời

một người có tánh dễ xúc động và hay yếm thế xin Sư cho một đề mục để quán để diệt trừ tánh đó TT. Tuệ Siêu trả lời

Tại sao có người sanh ra đời nhớ được kiếp trước có người không nhớ được kiếp trước? TT Giác Đẳng trả lời

Một người cư sĩ làm sao giũ chánh niệm liên tục được, như vậy không thể phòng hộ tâm được.? TT. Tuệ Siêu trả lời

Nếu một người hay bị xúc động trước những tiếng khen chê, tu tập như thế nào? Thế nào là quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã? Có phải chăng quán vô thường là mình cứ ngồi và nghĩ “Đời là vô thường, đời là vô thường”?TT. Tuệ Siêu trả lời

Mỗi sự thật được nói lên đều mang nhiều sự phản tác dụng, theo tinh thần của người con Phật có nên trốn tránh những sự thật, yên lặng để cầu yên thân hay không? TT Giác Đẳng trả lời

khi nằm chiêm bao thấy mình đang khóc, như vậy thì họ đã khởi lên tâm gì? TT Trí Siêu trả lời:

Khi mình làm lỗi với một người có căn tu tốt rộng lượng thì không chấp với mình, còn người tu chưa đến đâu thì họ bực tức có thể chửi lại hoặc làm điều khác nữa, vậy những tội nghiệp này ai gánh? TT Giác Đẳng trả lời

Làm thế nào để khuyên các em 15, 16 tuổi biết về luân hồi và nhân quả? TT Giác Đẳng trả lời

Ý nghĩa bài kinh Sambuddhe, Kinh Lễ Tam Thế Phật TT. Tuệ Siêu trả lời

Câu hỏi của con là theo lý vô ngã thì mình có nhận cái quả của việc mình làm hay không. Con nghĩ rằng đã có sự đối nghịch nhau trong 2 thuyết là thuyết vô ngã và thuyết nghiệp báo. TT Giác Đẳng trả lời:

Thuyết nhân quả có phải là của nhà Phật không? Đ Đ Uyên Minh giảng:

Phật Giáo có tin rằng con người có linh hồn không ? TT Giác Đẳng giảng:

Kính thưa Thầy Phật giáo có tin vào thuyết số mệnh không? và xin Thầy giảng nghĩa chữ túc mệnh, định mệnh luận, và thiên mệnh luận. TT Giác Đẳng:

Kính thưa Sư làm thế nào để sống một cuộc đời đầy đủ để chuẩn bị cho cái chết mà không bỏ mất đi thời gian qúi báu vì ta không thể có một ngày đến hai lần. ĐĐ Uyên Minh giảng

Làm sao phân biệt được niềm tin và chánh tín ĐĐ Uyên Minh giảng

Niệm chết Sư Trưởng giảng:

Kính thưa Thầy có phải quả bất thiện trổ dễ dàng hơn quả thiện phải không. Thí dụ người nông dân đã dấu túi tiền và bị lính bắt ngay sau đó, còn nếu người nông dân giúp đỡ người nghèo khó thì người nông dân đó có được phước ngay hay phải đợi đến kiếp sau? TT Giác Đẳng:

Mình không biết đời trước mình là ai và mình không biết đời sau mình sẽ làm gì tại sao đời này mình phải cố gắng làm cho thật nhiều phước thiện để đời sau cho người khác hưởng." ? TT Giác Đẳng

Phải chăng đau khổ là một thế lực năng động hơn là thụ động? TT Trí Siêu

Ý nghĩa các chữ: viên tịch, cầu siêu và hồi hướng công đức.TT Giác Đẳng

đôi lúc mình có làm cho mọi người vừa lòng hết không? và đôi khi mình thương nhiều là mình khổ.TT Giác Đẳng:

Bổn phận của người Phật tử đối với Tam Bảo như thế nào? TT Giác Đẳng:

Thế nào gọi là đứt tam qui? TT Giác Đẳng:

Khi rải tâm từ đến một người mà xin chịu bệnh thay. Sau một thời gian người đó hết bệnh và hành giả lại mang bệnh. Thực hành như vậy đúng hay sai? Thiền sư Dhammapàla

Nghiệp từ đâu sanh khởi? TT Trí Siêu

Con kính xin Sư từ bi giảng cho chúng con về pháp hành xả giác chi, để chúng con có thể hiểu cặn kẽ pháp hành này. TT Trí Siêu

Q36 Chánh niệm đối với người cư sĩ. TT Giác Đẳng
Q36 Sám hối khi mình lỡ phạm đến Tam Bảo. TT Giác Đẳng

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang