Buddhist Studies
 


 


Preface
tieu su Giang Su

[Loudspeaker icon]Phật Học Vấn Đáp Pháp Âm Lưu Trữ

Làm thế nào để chuyển hóa sân hận? TT Giác Đẳng trả lời

Nuôi một số cá vàng, không còn gìơ coi ngó cá chết, nổi lên vì bị bỏ đói, thiếu ăn. Như vậy có gián tiếp phạm tội sát sanh không ? TT Giác Đẳng trả lời

Mục đích cuối cùng của sự tu tập tức là cứu cánh phạm hạnh của Đaọ Phật là gì.? TT Trí Siêu trả lời

Tâm ở đâu? TT Chánh Minh trả lời

Pháp quán thân bất tịnh đắc dụng trong trường hợp nào? TT Giác Đẳng trả lời

Lòng tin trong tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật phải được xây dựng dựa trên cơ sở nào? TT Giác Đẳng trả lời

Chúng ta thử chứng minh, pháp không dễ duôi, có nhiều tác dụng hay có nhiều sự lợi ích để cho thấy rõ sự việc này.Thí dụ người không dễ duôi thì có nhiều sự lợi ích hay nhiều tác dụng là thế nào.TT Tuệ Siêu & Sư Trưởng trả lời

Chúng con xin cung thỉnh quý Ngài giảng về tục đế, ngôn từ và ý niệm bình phàm cũng như các ví dụ trong kinh điển về chân đế, rất thiết thực cho việc thiền tu tập. Sư Trưởng trả lời

Một người có được trí tuệ bẩm sinh là do người đó tục sanh bằng tâm tam nhân. Tu tập như thế nào để có tâm tam nhân? TS Phạm Trí:

Người ta nói sân hận là đốt hết công đức, vậy đốt hết công đức là như thế nào? TT Giác Đẳng trả lời

Kính bạch TT Giảng Sư, theo như con học thì con được biết là y' tức là Tư, sự tư duy sẽ tạo nên nghiệp. Con xin hỏi nếu mình chỉ nghĩ không thôi, không hành động thì mình có phải chịu một tội gì không? TT Giác Đẳng trả lời:

Hình thức tịnh khẩu ngậm một ngụm nước trong miệng để im lặng có thể được đem ra như một mẫu phát triển để cho hành giả làm theo hay không?TT Tuệ Siêu trả lời

Thiền học với đề tài niệm thân. Sư Trưởng trả lời

Con xin hỏi chữ "Sợ" "fear" trong cuộc sống từ khi mới sanh ra con đã cảm nhận được sự sợ hãi đó vậy đó là chân đế hay tục đế ? Và khi đã có cảm giác như vậy chúng ta có thể dùng A Ty` Đàm đối trị không? TT Giác Đẳng trả lời

Nỗi ghê sợ khi quán tưởng tử thi của một hành giả thì khác so với sợ hãi bấn loạn do thấy cảnh chết chóc của một người không tu tập có những tâm sở khác nào? TT Chánh Minh trả lời

Phật cảm thắng ma vương, vậy ma vương ở đây là vô minh hay là một ma lực gì và nguồn gốc của ma lực ở đâu? TT Giác Ðẳng trả lời

Tại sao một người cả đời chỉ làm bất thiện nghiệp khi tử lại được tục sinh và cảnh giới tốt lành còn một người suốt đời làm thiện tu hành tinh tấn nhưng đến khi tử thì lại rơi vào cảnh giới địa ngục?TT Tuệ Siêu trả lời

Nếu một căn bịnh di truyền nhiều đời, thì thuộc loại nghiệp gì? TT Giác Đẳng trả lời:

Tất cả những nghịch cảnh khó khăn chúng ta gặp trong cuộc đời có nhất thiết là đều do nhân duyên trước đây mà có không?. Có cái gì là nghiệp chướng để thử thách sự tu tập của ta không? TT Chánh Minh trả lời

Nguyên tắc của cuộc sống của người Phật tử là như thế nào, và làm như thế nào để sống một cách trọn vẹn là một người Phật tử, là một người con đáng kính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni TT Giác Đẳng trả lời

Thời nay ở Việt Nam có việc buôn bán trẻ em nữ thì những trẻ bị đem bán có phải từ kiếp trước đã tạo nghiệp không tốt, có phải vậy không? TT Giác Đẳng trả lời

Câu nói khi có nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc v.v…nghĩa là cũng có thân xúc. Câu này nên hiểu như thế nào cho chính xác, không bị nhầm lẫn ĐĐ Uyên Minh trả lời

Nếu tu mà thấy chán tất cả các pháp, nhàm chán thế gian, và không thích thú khi làm những việc thiện. không làm gì hết và chỉ ngồi tự mình để hành thiền và để tiến tới đạo quả giải thoát cho riêng mình mà thôi. Kính mong Sư từ bi giảng giải rõ cho chúng con về sự nhàm chán trong tất cả các pháp. TT Trí Siêu trả lời

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính xin có một câu hỏi về các hành động ác, con kính xin TT Giác Đẳng giảng rõ cho chúng con được biết như thế nào là hành động ác, TT Giác Đẳng trả lời

Mỗi một tâm gồm ba giai đoạn sanh-trụ-diệt hay chỉ gồm hai giai đoạn sanh-diệt? ĐĐ Uyên Minh trả lời

Có thứ tà kiến nào không thuộc thường kiến và đoạn kiến chăng? TT Tuệ Siêu trả lời

Có phải người tu không nên cầu có sức khỏe, như trong Luận Bảo Vương Tam Muội đề cập? TT Giác Đẳng giảng

Chúng ta cần có sự nương tựa vào Thầy tổ hay Tam bảo hay nương tựa lấy chính mình? ĐĐ Tuệ Quyền trả lời

Sống trong hiện tại có phải là không cần lo toan về tương lai phải không? Sư Trưởng trả lời

Tu theo đạo Phật có cần đến chùa không? Tu thiền có phải là trái tim của Phật giáo không ? Sư Trưởng trả lời

Câu "tướng tùy tâm sinh" có đúng theo tinh thần của Phật Pháp chăng? TT Giác Đẳng giảng

Khi có khả năng xử dụng được tâm phải chăng mình đã giác ngộ? TT Giác Đẳng trả lời

Ngoài con đường thiền định phải chăng không có phương pháp nào để diệt trừ tam độc tham sân si để có sự giải thoát trong đạo Phật ? TT Trí Siêu trả lời

Những ảnh hưởng nào về mặt nội tâm đáng chú ý khi nói về pháp bố thí ? TT Giác Đẳng giảng

Trước khi hành thiền hành giả với tác ý hành thiền không ngoài mục đích trợ duyên cho pháp Ba-la-mật, vậy khi ấy hành thiền có phải duyên do vô minh không? TT Tuệ Siêu giảng

Q36 Phép tu nhĩ căn viễn thông (quán âm) là thiền chỉ hay thiền quán ? TT Giác Ðẳng trả lời

-ooOoo-

Q36 Sadhu, Lành thay. 108 câu hỏi về Phật Học đã hoàn tất tập một của cuốn sách Phật Học Vấn Đáp. Chúng con đã ấn tống thành sách của tập mộtCD mp3 phần pháp âm. Sách và CD được phát hành miễn phí đến những ai hoan hỉ thỉnh. Xin liên lạc email: Minh Hạnh hoặc Chánh Hạnh

Q36 Lời cảm tạ.

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang