------>
Buddhist Studies

 

 Preface
tieu su Giang Su

[Loudspeaker icon]Phật Học Vấn Đáp Pháp Âm Lưu Trữ

Kinh Ratana Sutta, Kinh Châu báu TT Giác Đẳng giảng

Do nhân nào duyên nào Đức Phật dạy cho Tôn giả A-Nan-Đa bài kinh Châu báu. Tôn giả A-Nan-Đa đã thuộc lòng và tụng đọc trong ba vòng thành Vesali? - TT Tuệ Siêu trả lời

Pháp thoại của Ngài thủ khố chánh PhápYesagyo Sayadaw trong buổi lễ trai Tăng do hai vị đồng thí chủ là Huynh Mindvox và cô Diễm chủ lễ, tại chùa Siêu Lý, quận 6. Ngày 20 tháng 12 năm 2007 - Yesagyo Sayadaw

Nếu nói rằng làm thiện không sanh cõi thiên, làm ác không sanh địa ngục, mà sanh địa ngục hay cõi thiên là do giờ phút cận tử. Con xin có câu hỏi là nếu có người nghĩ như vậy nên không làm thiện mà đợi đến giờ phút cận tử ráng nghĩ cảnh giới lành để được sanh về cõi lành được không? - TT Thích Chí Tâm và TT Thích Hoằng Pháp trả lời

Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu? - TT Thích Hoằng Pháp trả lời

Khi giải thoát thì chúng ta đi về đâu? TT Giác Đẳng trả lời

Có người bạn rất quan trọng việc trai Tăng hơn việc từ thiện. Con kinh mong chu Tăng giải thích phước báu của hai việc trên như thế nào? TT Giác Đẳng trả lời

Trường hợp mình bị ngã xuống nước lúc đó nên chú tâm vào gì để có giờ cận tử tốt? TT Thích Chí Tâm và TT Thích Hoằng Pháp trả lời

Nếu có trường hợp một người bạn hoặc người chồng hoặc người con có những lời làm cho mình buồn rồi nếu mình trả lời lại tức là mình sân, còn nếu mình im lặng theo pháp mà người ta gọi là tịnh khẩu, tức là mình không nói năng gì hết thì cách tu đó có thật sự đúng với những gì mà Đức Phật dạy trong kinh điển không? TT Liễu Tông trả lời

Tâm thì khi nào cũng có thể khởi sanh, chỉ cần có sự tiếp xúc giữa các căn và các cảnh là có tâm xuất hiện. Vậy tại sao trong một câu Phật Ngôn, Đức Phật dạy rằng: tâm có tu tập dễ sử dụng còn tâm không tu tập lại khó sử dụng ? Kính xin Sư từ bi giảng để con được học hỏi thêm. ĐĐ Pháp Đăng trả lời

Làm thế nào để phân biệt ma cảnh với sự tiếp dẫn trong giờ phút cận tử. TT Liễu Tông trả lời

Nếu làm Phật sự mà bị phiền não rồi con bỏ không làm và sống ẩn dật thì như vậy là trốn tránh phiền não, vậy điều đó có tội không, vì trong một câu Phật Ngôn Đức Phật dạy là "Từ bỏ một thiện pháp là bất thiện pháp". Con kính xin Sư từ bi chỉ dạyTT Liễu Tông trả lời

Tại sao văn hóa Ấn Độ là sùng bái khổ hạnh ? và tại sao khuynh hướng của phần đông chúng sanh thường nặng nề về cực đoan hơn là trung đạo ? TT Giác Đẳng trả lời

Thế nào là sự kham nhẫn, thế nào là sự chịu đựng? ĐĐ Phạm Trí trả lời

Bạch Sư cho con hỏi về giới thứ sáu (không ăn sai giờ), nguyên nhân nào Đức Phật đưa ra giới thứ sáu. Và là người Phật tử giữ bát quan trai giới giống như tu nữ có được không? TT Thích Chí Tâm trả lời

Sự tác hại của ngã mạn là gì? ĐĐ Pháp Tín trả lời

Phật tử có cần phải giữ 5 giới hoặc 8 giới không? TT Thích Chánh Minh trả lời

Nếu người Phật tử không tiện xin giới, nhưng không phạm một trong những giới luật Phật thì người đó có được lợi ích không? TT Thích Chánh Minh trả lời

Từ ngữ bất khả tư nghì trong Phật giáo, phải chăng những pháp được nêu ra đây nghĩa là không thể hiểu được hay bất cứ ai kể cả Đức Phật cũng không có thể hiểu hết được những pháp này, có phải như vậy không? TT Giác Đẳng trả lời

khi con tập thiền lâu quá thì cảm giác đầu nhức và đau, như vậy con có nên tập tiếp hay không, kính mong TT giảng dạy và chỉ dẫn TT Thich Hoằng Phap trả lời

Làm sao nhận diện để biết được những lời tụng kinh hoặc sám hối linh nghiệm? TT Thích Chánh Minh trả lời

phóng sanh và sự trì tụng như thế nào để có được một sự phước báu trọn vẹn hơn? TT Thich Hoằng Phap trả lời

Khi ý thức được việc sân mình đã tạo, thì con có thể làm gì để xoá tan nỗi ám ảnh? ĐĐ Phạm Trí trả lời

Nam Tử Hỏi Đạo "Thế nào là pháp một chi?" "Tất cả chúng sanh tồn tại là do dưỡng tố."  TT Giác Đẳng giảng

Chúng ta được sanh làm người thật khó và hy hữu,  do nhờ nghiệp lực nào chúng ta được sanh làm người? Kính xin Chư Tăng giảng giải. TT Tuệ Siêu trả lời

Tại sao khi Đức Bồ Tát giáng sanh xuống trần lại lựa dòng tộc phải là vua chúa hay Ba-la-môn, Sát- đế- lị. Như vậy có phân biệt giai cấp hay không? TT Tuệ Siêu trả lời

Được sanh làm người là tốt. Nhưng sao có nhiều người khổ quá, khổ đến nổi nếu sanh làm người như vậy thì sanh làm gì. Phải chăng lúc nào sanh làm người cũng tốt hay không? TT Tuệ Siêu trả lời

Khi xin giới con thường nghe Chư Tăng nói "Chúng sanh giàu sang cũng nhờ giữ giới." Con kính xin TT Giảng Sư từ bi giảng để con được hiểu thêm  TT Giác Đẳng giảng

Kính thưa Sư, giới thứ 6 trong bát quan trai giới là không ăn sai giờ. Nhưng con đi làm, thường xuyên giờ ăn trưa của con rất trễ, phải sau 1 giờ trưa. Vậy nếu con ăn sau 12 giờ trưa thì con có bị đứt giới không ạ?  TT Giác Đẳng giảng

Nam Tử Hỏi Đạo. Nguyên nhân của sự đau khổ trên cõi đời này  TT Giác Đẳng giảng

Một người quyên sinh tự tử có thể gọi là buông bỏ tất cả không? TT Thich Hoằng Phap trả lời

Đạo quả Tu-Đà-Hườn có ý nghĩa như thế nào mà khiến chúng ta đáng hoan hỷ, đáng tán thán? TT Tuệ Siêu trả lời

Xin TT từ bi giảng rõ về ý nghĩa sám hối ở đây. TT Giác Đẳng giảng

Tâm tham sanh ra quả báo gì ĐĐ Phạm Trí trả lời

Con biết rằng chỉ có những ngã qủi, Chư Thiên với nhiều phước duyên lành mới hưởng được sự phước báo của mình hồi hướng đến họ. Vậy ở đây con muốn biết là họ trở về thế giới loài người bằng hình thức gì? có thể tưởng không? Hay bằng tâm thức của họ chăng? ĐĐ Pháp Tín va TT Liễu Tông trả lời

Người ta nghĩ rằng lời nói rất nhẹ nhàng như câu tục ngữ, “Lời nói gió bay”. Do đó người ta nghĩ rằng khẩu nghiệp nhẹ hơn thân nghiệp. Điều đó có đúng hay không?  TT Giác Đẳng giảng

Q36 Chư Tăng thường chúc cho Phật tử năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ. Sự cầu chúc đó có hợp với sự sống chết của chúng sanh do nơi nghiệp , do nơi phước hay không? ĐĐ Uyên Minh trả lời

-ooOoo-

Dầu trang 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09

 

 

Trinh Bay:Minh Hạnh, Thiện Phap,Chanh Hanh

Trở về Trang chinh

Đầu trang