Buddhist Studies
 

 


Câu Hỏi 01: Do nhân nào duyên nào Đức Phật dạy cho Tôn giả A-Nan-Đa bài kinh Châu báu. Tôn giả A-Nan-Đa đã thuộc lòng và tụng đọc trong ba vòng thành Vesali

(Bài giảng trong rơom Diệu Pháp , Ngày 01 tháng 01 năm 2008)

TT Tuệ Siêu: Kinh Châu Báu là một trong những bài kinh Paritta Chư Tăng thường tụng, đem đến sự an lành cho người cư sĩ. Khi xưa thời Đức Phật, có một lúc nọ tại thành Vesali bị ba khổ nạn là bệnh tật, phi nhơn và nghèo đói khởi lên. Ba hiểm nạn lớn đó đã khiến cho dân thành Vesali khốn đốn. Các vị Hòang thân Licchavi khởi lên niềm tin nghĩ đến Đức Phật, chỉ có Đức Phật mới có thể giải toả được, và nhờ uy lực của Ngài đem đến sự an lành cho dân thành Vesali.

Thế là họ phái sứ giả đến thành Savatthi (Vá Vệ), xin vua cho dân chúng Vesali thỉnh Đức Phật về Vesali. Là một Phật tử, vua Pasenadi rất hoan hỷ. Khi mọi người đến cầu thỉnh Đức Phật, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Thế là một sự chuẩn bị chu đáo để tiễn đưa Đức Phật và một sự chuẩn bị để tiếp rước Đức Phật diễn ra vô cùng trong thể. Tại bờ sông ranh giới giữa hai xứ Kosala và Vajji. Ở nơi này người ta phải dùng thuyền để đưa Đức Phật và Chư Tăng qua sông. Loài người cũng tạo ra chiếc thuyền, Long Vương cũng tạo ra chiếc thuyền và Chư Thiên cũng tạo ra chiếc thuyền.

Lúc bấy giờ Đức Thế tôn đã ngự trên chiếc thuyền của vua Licchavi, Chư Tăng ngự trên hai chiếc thuyền kia. Trên đường đi, dân chúng hai bên đã giăng cờ, giăng biểu ngữ và rải hoa đầy đường để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Khi Đức Thế Tôn đến tại Vesali, bấy giờ Ngài đã quán xét biết rõ hiểm nạn này phần lớn là do Phi nhơn tạo ra. Khi dân chúng thành Vesali bị bệnh tật và chết do vì thiếu vật thực ăn và khi chết quá nhiều như vậy, người ta không thể làm lễ táng chu đáo. Do vậy những thi thể được vất bỏ tại bãi tha ma, khiến cho các loài Phi nhơn, Dạ xoa hiện ra làm cho dân chúng kinh sợ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn đã dạy tôn giả A-Nan –Đa đi chung quanh thành Vesali đọc lên bài kinh Ratana Sutta này. Trong đó, đoạn đầu Tôn giả A-Nan-Đa đã kêu mời tất cả các Chư Thiên, các sanh linh ở chung quanh đó tụ họp về để cùng đảnh lễ và tán thán Ân đức Phật, Ân đức Pháp và Ân đức Tăng.

Kế đó tôn giả A-Nan-Đa đã đọc lên nhiều bài kệ để tán dương Đức Phật, tán dương hiệu năng của Chánh Pháp, tán dương uy đức của Tăng chúng, Cứ sau mỗi đoạn Tôn giả A-Nan-Đa đã tuyên bố bằng lời chân thật saccavadi ,
Etena saccena suvatthi hotu
Mong với sự thật này xin được sự thạnh lợi

Ở đây, khi Tôn giả A-Nan- đa đã tán thán Ân đức Phật, Ân đức Pháp, Ân đức Tăng bằng những lời lẽ chân thật, xác thực khiến cho Chư Thiên hoan hỷ và các Phi nhơn cũng được hoan hỷ. Thêm đó nhờ uy lực của Đức Phật, uy lực của giáo Pháp của Tăng chúng đã khiến cho các hàng Phi nhơn được thuần phục và họ không hiện ra để quấy nhiễu dân chúng thành Vesali nữa. Bấy giờ Đức trời Đế Thích cùng với các vị Chư Thiên đã làm nên một trận mưa thật to trong suốt ba ngày liền, làm cho không khí thành Vesali được trong sạch, không còn ô nhiễm nữa và bệnh dịch cũng hết. Đó là duyên sự của bài kinh Ratana Sutta này.

Kể từ đó Chư Tăng Nam Tông dùng bài kinh Ratana Sutta để tụng đọc trong những ngày lễ quan trọng đem lại sự an lành cho quốc độ, cho gia đình của những người cư sĩ, xem như là kinh Paritta hay kinh cầu an.Chúng tôi xin trình bày tóm tắt duyên sự của bài kinh này.

Namo Buddhaya

Chánh Hạnh chuyển biên

Download cau hoi 57

Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ