Buddhist Studies
 

 


Pháp thoại của Ngài thủ khố chánh PhápYesagyo Sayadaw trong buổi lễ trai Tăng do hai vị đồng thí chủ là Huynh Mindvox và cô Diễm chủ lễ, tại chùa Siêu Lý, quận 6. Ngày 20 tháng 12 năm 2007

Xin moi xem slide show buoi trai tang


Yesagyo Sayadaw: Hôm nay tại chùa Siêu Lý Phật tử có tổ chức lễ trai Tăng và thỉnh chúng tôi thuyết pháp. Việc chúng ta tổ chức lễ trai Tăng là một điều hạnh phúc điều an lành(Mangala) ngay trong kiếp sống hiện tại.Tại đất nước Miến Điện gặp nhau câu chào đầu môi là Mingala tiếng Pali la Mangala. Từ Mangala có nhiều nghĩa: Nghĩa chính là hạnh phúc hay an lành hay điềm cát tường. Nghĩa thứ nhất là ngăn chặn điều ác Một nghĩa khác của chữ Mangala là làm tăng trưởng các thiện pháp trong đời này m. Ngày hôm nay các thí chủ cúng dường đến chư Tăng, đó là cách làm cho tâm lành, thiện tâm được tăng trưởng được sanh khởi , đó cũng là một trong những nghĩa của chữ Mangala. Một số người khi tổ chức lễ sinh nhật hay chúc thọ, họ ăn mừng ca hát, chè chén với nhau , thật sự đó không có nghĩa là Mangala, không phải hạnh phúc. Một nghĩa khác của chữ Mangala là làm tăng trưởng các thiện pháp trong đời này mà chúng ta có thể tạo được. Đức Phật thuyết bài hạnh phúc kinh (Mangala Sutta) gồm 38 pháp để dạy chúng ta vun bồi thiện pháp ngay trong kiếp sống hiện tại. Ngày hôm nay chư Phật tử đến đây đảnh lễ và cúng dường Chư Tăng. Đây là một điều an lành, điều cát tường. Sau khi đảnh lễ diện kiến chư Tăng, người cư sĩ cúng dường thực phẩm đến chư Tăng. Đây cũng là điều an lành cát tường. Khi Phật tử, thí chủ cúng dường thực phẩm đến chư Tăng sẽ gặt hái được năm địều lợi ích là được trường thọ, được sắc diện tốt, được an vui, có sức mạnh và điều cuối cùng là có trí tuệ.

Đức Phật dạy rằng bệnh đói là bệnh lớn nhất trong các loại bệnh. Tuy bệnh đói dễ điều trị, vì khi chúng ta thọ dụng vật thực, thọ dụng thức uống bệnh đói sẽ thuyên giảm nhưng chúng ta phải trị bệnh đói suốt cả cuộc đời. Có những loại bệnh được chửa trị khi chúng ta đi kinh hành, hoặc khi chúng ta nằm hoặc khi chúng ta ngồi nhưng những phương cách này không thể nào trị được bệnh đói. Khi Phật tử cúng dường thực phẩm đến Chư Tăng tức là Phật tử đã trị bệnh đói cho chư Tăng ngày hôm đó và điều chắc chắn là thiện nghiệp này sẽ cho quả lành.

Khi các thí chủ Phật tử tổ chức lễ trai Tăng không có nghĩa là người Phật tử chỉ cúng dường thực phẩm. Bên cạnh đó Phật tử còn được cúng dường Pháp bảo, vì Khi Phật tử tổ chức lễ cúng dường như thế này còn thỉnh Chư Tăng đại diện thuyết pháp một dịp để Chư Tăng và bạn đạo nghe Pháp Như vậy một thiện nghiệp khác được thực hiện đó là cúng dường Pháp bảo. Như Vậy ngày hôm nay các thú chủ đã làm được hai việc cúng dường là cúng dường vật thực và cúng dường Pháp. Được thính Pháp hợp thời cũng là một điều hạnh phúc cho các Phật tử.Khi chúng ta được thính pháp hoặc thuyết pháp, chúng ta hiểu được giáo pháp. Chính giáo pháp sẽ ngăn ngừa cho chúng ta tái sanh vào bốn đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ qủy, súc sanh và Atula. Khi chúng ta thính pháp chúng ta sẽ được năm điều lợi ích:
- Nghe những điều chưa từng được nghe
- Hiểu rõ hơn, minh bạch hơn, những điều đã được nghe
- Diệt trừ lòng hoài nghi trong giáo pháp này.
- Vun bồi chánh kiến.
- Khi thính pháp khiến tâm chúng ta được an lạc
Năm quả báu của việc thính pháp chúng ta được hưởng ngay trong kiếp hiện tại này.

Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Campa bên bờ hồ Gaggara. Lúc bấy giờ khi Ngài đang thuyết pháp có một con ếch mặc dù không hiểu nhưng chú tâm lắng nghe âm thanh vi diệu của Ngài.
Khi con ếch đang chú tâm lắng nghe âm thanh Đức Phật như vậy có một chú bé chăn bò vô tình chống cây gậy lên lưng con ếch. Con ếch chết liền ngay lúc đó tái sanh lên cõi trời. Con ếch lúc bấy giờ đã trở thành vị Chư thiên quán xét lại lý do gì mình được sanh lên cõi thiên. Vị Chư thiên ấy hiểu ra sự việc mình bị chết trong lúc đang chú tâm nghe âm thanh vi diệu của Đức thế Tôn. Vị chư thiên ấy liền xuống đảnh lễ Đức Phật và kể lại câu chuyện trước hội chúng.
Chúng ta đã biết về Ngài Anguilimala, Ngài là một tên tướng cướp sau đó đắc thành đạo quả A-La-Hán cũng nhờ thính Pháp, được Đức Phật cảm hoá. Câu chuyện như sau: Kẻ cướp sát nhân Anguilimala khi nhìn thấy Đức Phật liền chạy đuổi theo Đức Phật kêu lớn, “ Này Sa-Môn hãy đứng lại. Đức Phật trả lời, “ Này Anguilimala, Như Lai đã dừng lại rồi. Ngươi là người phải dừng lại.” Nghe Đức Phật nói như vậy Anguilimala mới nghỉ rằng. “ Các vị sa môn không bao giờ nói dối, tại sao vị này nói mình đã đứng lại rồi, còn mình như thế nào lại là người phải đứng lại? nên đã đến hỏi Đức Phật lý do gì Ngài nói như vậy. Đức phật trả lời, “ Này Anguilimala Như Lai đã diệt trừ hết được mọi phiền não kiết sử, đã chứng ngộ đạoquả Niết bàn.Như Lai không còn phải tái sanh vào cảnh giới khác nữa. Đó là ý nghĩa Như Lai nói ta đã dừng lại rồi.
Còn Ngươi cuộc đời của ngươi đã sát sanh quá nhiều, hành bất thiện pháp quá nhiều nên bây giờ ngươi phải dừng lại nên từ bỏ việc làm ác của mình. Đó là lý do ta nói Ngươi là người phải dừng lại. Ngay trong lúc Anguilimala nghe Đức Phật Ngài thuyết giảng như vậy, tâm tịnh tính và ánh sáng trí tuệ phát sanh đắc đạo quả. Đức Phật nói rằng đối với Anguilimala không thể dùng binh đao để nhiếp phục vì ông ta là một kẻ rất hung bạo và có sức mạnh cực kỳ. Chỉ có giáo pháp là phương thuốc nhiếp phục được Anguilimala mà thôi. Như vậy quả báo của việc thính pháp vô cùng lớn lao, chúng ta có thể đạt được ngay trong đời này, đặc biệt là có thể đạt được đạo quả Niết Bàn.

Hôm nay thí chủ cùng Chư Phật tử đến đây đảnh lễ và cúng dường Chư Tăng không những chúng ta cúng dường vật thực mà còn cúng dường Pháp bảo. Do vậy quả báo của việc cúng dường hôm nay rất to lớn. Mong nhờ oai lực phước báu buổi lễ trai Tăng, cúng dường vật thực và cúng dường Pháp bảo tất cả chúng ta nơi đây sớm đạt được đạo quả Niết Bàn ./.
Thời Pháp đến đây chấm dứt. Namo Budhaya.

Chánh Hạnh chuyển biên

Download Cau Hoi 2

Phat Hoc Van Dap Phap Am Lưu Trữ