Home page
Trang Chính
Kư Sự
Truyện Ngắn
Sưu Tầm
Lời hay y đẹp
Ngụ Ngôn
Sức Khỏe

hoa lyly Trang Tử một lần nằm mộng thấy ḿnh hoá bướm bay lượn khắp đó đây. Trong giấc mộng ông đă không nhận thức bản thân của ḿnh là người. Ḿnh chỉ là con bướm. Bất chợt ông tỉnh giấc và thấy ông đang nằm đó, là một con người.

Nhung mà rồi ông suy nghĩ,

"Có phải trước đây ḿnh là Trang Tử nằm mộng thấy hóa buớm, hay bây giờ ḿnh là bướm mộng thấy hoá Trang Tử?"

Câu chuyện triết lư thật đẹp. Cuộc đời chỉ là một giấc mộng hay giấc mộng chính là cuộc đời .

.